Aya Nasr Mohammed ELKATREY

ASIL MANASI DIŞINDA TÜRKÇEYE DÂHİL OLAN (GİREN) ARAPÇA KELİMELERİN İNCELENMESİ / دراسة المفردات العربية التي دخلت في اللغة التركية بغير معانيها الأصلية

el-Mecelletu’l İlmiyyetu’l-Muhakkemetu li-Riaseti’ş-Şu‘uni’d-Diniyyeti’t-Turkiyye

2020-Cilt: 2 - Sayı: 1

136-169

Etkilenme, Türkçe, Arapça, Arapça kelimeler, Aslî anlamları dışında

5813