Zeynep PEKER

“ARAP DÜNYASINDA FELSEFE EĞİTİMİ” ÜZERİNE OLAN KAYNAK VE ÇALIŞMALAR TEZ ALANI VE KAYNAKLARI İÇİN HAZIRLIK ÇALIŞMASI

el-Mecelletu’l İlmiyyetu’l-Muhakkemetu li-Riaseti’ş-Şu‘uni’d-Diniyyeti’t-Turkiyye

2021-Cilt: 3 - Sayı: 1

202-228

Felsefe eğitimi, Arap dünyası, Kaynaklar, Çalışmalar

5018