Benzer Makaleler

Borsa İstanbul'da İşlem Gören Bazı Teknoloji Şirketlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS Yöntemi ile Değerlendirilmesi

Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Emre BULUT, Ahmed İhsan ŞİMŞEK

İslamî Bankacılığın Merkez Bankalarının Zorunlu Karşılık Uygulaması İle Faize Bulaşması

İslami İlimler Dergisi

Mehmet Nuri GÜLER

İTTİHAT VE TERAKKİ DÖNEMİ SOSYO-EKONOMİK POLİTİKALARIN ANALİZİ

Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi

Alparslan UĞUR, Ahmet ERTAN

FİNANSAL OKUR-YAZARLIK ve KRİPTO PARA OKUR-YAZARLIK DÜZEYİ ile MOBİL BANKACILIK KULLANIMI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Nadire DALMA, Gönül ÇİFÇİ, İbrahim Halil EKŞİ

Finansal Raporlama Standartlarına Göre Finansal Araçlar ve Finansal Varlıklar: Bir Literatür Çalışması

Cihanşümul Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

Muhammed KÜÇÜK

Finansal İşlem Vergileri Hakkında Genel Bir Değerlendirme ve Türkiye için Bazı Öneriler

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Ökkeş Kısa KISA, Canatay HACIKÖYLÜ

Lise Öğretmenlerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Ahi Evran Akademi

Fatma Hümeyra YÜCEL

GENEL OLARAK FİNANSAL OKURYAZARLIK : ADANA İLİ’NDE BİR ARAŞTIRMA

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Toprak Ferdi KARAKUŞ, Hatice DOĞUKANLI