Vahit BADEMCİ

ÖLÇME VE ARAŞTIRMA YÖNTEMBİLİMİNDE ÇAĞDAŞ GELİŞMELER VE YENİ STANDARTLAR 1: GEÇERLİK, ÖLÇÜMLERİN KULLANIMLARININ VE ÖNERİLEN YORUMLARININ BİR ÖZELLİĞİDİR

NEW STANDARDS AND CONTEMPORARY DEVELOPMENTS IN MEASUREMENT AND RESEARCH METHODOLOGY 1: VALIDITY IS A PROPERTY OF THE PROPOSED INTERPRETATIONS AND USES OF SCORES

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi

2017-Cilt: 4 - Sayı: 1

63-80

Geçerlik, geçerleme, yeni Standartlar, geçerlik kanıtının kaynakları, eğitimsel ve psikolojik test etme, Bademci’nin paradigma değişikliği

Validity, validation, new Standards, sources of validity evidence, educational and psychological testing, Bademci’s paradigm shift

8652