Handan DEMİRCİOĞLU, Ebru ARSLANTAŞ İLTER

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN PİSAGOR TEOREMİ İLE İLGİLİ GÖRSELLERİ TANIMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Eğitim Bilim ve Araştırma Dergisi

2020-Cilt: 1 - Sayı: 1

16-31

ispat, görselleştirme, Sözsüz İspatlar

5910