Solmaz AYDIN, Sibel Gürbüzoğlu YALMACI, Mustafa YEL

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Başarı Amaç Yönelimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

A Study of Prospective Science Teachers’ Achievement Goal Orientations in Reference to Certain Variables

e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi

2014-Cilt: 1 - Sayı: 1

31-39

Fen bilgisi öğretmen adayı, başarı amaç yönelimi, Öğrenme yönelimi, Performans yönelimi

Prospective science teachers, achievement goal orientations, learning orientation, performance orientation

73 33

7