Kaya YILDIZ, Büşra YILMAZ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE YANAL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN CRITICAL AND LATERAL THINKING DISPOSITIONS OF CLASSROOM TEACHER CANDIDATES

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2020-Cilt: 20 - Sayı: 1

335-353

Yanal Düşünme, Eleştirel Düşünme, Düşünme Eğilimi, Öğretmen Adayı

Lateral Thinking, Critical Thinking, Thinking Disposition, Teacher Candidate

1401182