Rıfgı Buğra BAĞCI

ATFETME KURAMI VE INSTAGRAM FENOMENLERİ: PAZARLAMAYA ETKİLERİ ÜZERİNE İÇERİK ANALİZİ

ATTRIBUTION THEORY AND INSTAGRAM INFLUENCERS: CONTENT ANALYSIS FOR ITS EFFECT ON MARKETING

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

2021-Cilt: 16 - Sayı: 2

129-136

atfetme kuramı, instagram fenomenleri, sosyal medya

attribution theory, Instagram influencers, social media

8124

Benzer Makaleler

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖZÜNDEN YENİ DÖNEM KANAAT ÖNDERLERİ SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ ARAŞTIRMASI-SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Funda İNCE BAKİ

SOSYAL MEDYA ARAÇLARINDAN İNSTAGRAM VE FENOMENLERİNİN REKLAM İLE İLİŞKİSİ

Atlas Sosyal Bilimler Dergisi

Sevilay AYDIN, Entes UZTURK

HAYRAN KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA SOSYAL MEDYA KULLANIMI: NETFLIX INSTAGRAM HESABI ÜZERİNDE LA CASA DE PAPEL DİZİ ÖRNEĞİ

Yeni Yüzyıl'da İletişim Çalışmaları

Onur GİRGİN

TÜRKİYE’DE SOSYAL DEVLETE İLİŞKİN ALGILAMAYI DÖNÜŞTÜRME ARACI OLARAK “SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARI”

Memleket Siyaset Yönetim

Fulya AKYILDIZ

Erken Çocuklukta Dijital Bağımlılıkla Mücadele Projesi Kapsamında Ebeveynlerin Çocuklarının Dijital Medya Kullanımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hatice AYAR, Nurgül BULUT, Zehra GELİCİ

Ergenler arasında problemli Instagram kullanımı ile kişilik ve Instagram kullanım motifleri: Kesitsel bir çalışma

Uluslararası Düzce Eğitim Bilimleri Dergisi

Zaheer HUSSAİN, Mustafa SAVCI, Kagan KIRCABURUN, Mark GRİFFİTHS

Sosyal Medya Kullanımında Kullanıcı Motivasyonlarının ve Platformların Önemi: Kurumlar, İşletmeler ve Markalar için Strateji Kurgulamada Önemli Noktalar

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Meral Ahu KARAGEYİM

ÇALIŞAN BİREYLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMININ PSİKOLOJİK SERMAYE DÜZEYLERİNE ETKİSİ: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Kapanaltı Dergisi

Zümral GÜLTEKİN