Aygül KILINÇ

TÜRKİYE’DE KAMU YÖNETİMİNİ GELİŞTİRME AÇISINDAN NEUMARK RAPORU

ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi

2018-Cilt: 5 - Sayı: 11

15-23

Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimini Geliştirme, Neumark Raporu

6622