Emre ÇOMAKLI, Cevdet AĞYÜREK

Atatürk Üniversitesi Çevre Düzenleme Birimi Çalışanlarının ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ Konusundaki Bilinç Düzeylerinin Belirlenmesi

The Determination of Consciousness Level About Occupational Health and Safety of the Employee in the Landscaping Unit in Ataturk University

Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2016-Cilt: 2 - Sayı: 4

145-157

Çevre Düzenleme Birimi, İş Sağlığı ve İş Güvenliği, İş Kazası, Yönetim, , Denetim.

landscaping unit, occupational health and safety, occupational accident, management, , inspection.

7215