Onur AKÇAKAYA

Kentsel Sürdürülebilirliğin Uygulanması ve Ölçülmesi Bağlamında Yerel Yönetimlerin Fonksiyonu

Function of Local Governments in the Context of Achieving and Measuring of Urban Sustainability

Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2016-Cilt: 2 - Sayı: 4

47-64

Sürdürülebilirlik, , kentsel sürdürülebilirlik, , yerel yönetimler, sürdürülebilirlik performansı, , performans göstergeleri

Sustainability, , urban sustainability, local governments, sustainability performance, performance indicators

78 20

7