Özofagusta İlginç Bir Yabancı Cisim (Diş Protezi): Olgu Sunumu

Özofagus yaralanmaları acil müdahale gerektiren, tanı ve tedavisindeki gecikmelerin mortalite ve morbiditede ciddi artışa yol açtığı klinik bir tablodur. Yabancı cisim aspirasyonu daha çok çocuklarda görülmekle birlikte, yetişkinlerde de psikiyatrik bozukluğu veya zihinsel geriliği olanlarda, mahkumlarda, alkol bağımlılarında daha sık görülür. Altta yatan özofagus hastalıkları veya eşlik eden sistemik hastalıklar erişkinlerde özofagus yabancı cisimlerine eğilimi artırmaktadır. Özofagus yabancı cisimlerinde; epigastrik ağrı, disfaji, hipersalivasyon, odinofaji gibi semptomlar gözlendiği gibi asemptomatikte olabilir. Özofagus yabancı cisimleri hayatı tehdit edebilecek komplikasyonlarından dolayı çok önemlidir. Bu nedenle erken tanı ve tedavi önemlidir. Anamnez, fizik muayene ve radyolojik görüntüleme, tanıda çok önemlidir. Şüphe duyulduğunda mutlaka ilgili uzmana başvurulmalıdır. Aksi halde morbidite ve mortalite kaçınılmaz olabilir. Bu makalede çok sık görülmeyen popülasyonda yer alan yetişkin bir hastanın diş protezini yutması ve bronkoskopi yöntemiyle tedavi süreci hakkında bilgi sunmayı amaçladık.

Esophageal injuries are a clinical condition that requires urgent intervention and delays in diagnosis and treatment lead to a significant increase in morbidity and mortality. Foreign body aspiration is more common in children, but it is more common in adults, people with psychiatric disorders or mental retardation, prisoners and alcohol addicts. Underlying esophageal or systemic diseases may predispose to foreign object ingestion in the esophagus in adults. Esophagus in foreign bodies; Symptoms such as epigastric pain, dysphagia, hypersalivation, odynophagia may be asymptomatic as observed. Esophageal foreign bodies are significant due to the life-threatening complications they may cause. Thus, early diagnosis and treatment are crucial. History, physical examination and radyological findings is very important for diagnosis of foreign body aspiration. Othervise, the morbidity and mortality may be unavoidable. In this article, we aimed to present information about an adult patient in the population, which is not seen very frequently, about swallowing the dental prosthesis and the treatment process with bronchoscopy method.

___

 • Ahn, J. H., & Sohn, Y. (2020). Application of point-of-care ultrasound for different types of esophageal foreign bodies: three case reports: A care-compliant article. Medicine, 99(4), e18893. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000018893
 • Akkuzu, M. Z., Sezgin, O., Yaraş, S., Özdoğan, O., Üçbilek, E., Ateş, F., & Altıntaş, E. (2020). Beslenme Yolundaki Yabancı Cisimler: Klinik Deneyimimizin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. Medical Bulletin of Haseki/Haseki Tip Bulteni, 58(1).
 • Altuntas, B., Aydın, Y., & Eroglu, A. (2016). Foreign Bodies in Trachea: A 25-years of Experience. The Eurasian journal of medicine, 48(2), 119–123. https://doi.org/10.5152/eurasianjmed.2015.109
 • Bekkerman, M., Sachdev, A. H., Andrade, J., Twersky, Y., & Iqbal, S. (2016). Endoscopic management of foreign bodies in the gastrointestinal tract: a review of the literature. Gastroenterology research and practice, 2016.
 • Çörtük, M., Tanrıverdi O, E., Yıldırım, B. Z., Abbaslı, K., Özgül, M. A., & Çetinkaya, E. (2016). İnteraktif olgu sunumu: Genç erişkin dönemde tanı konulan yabancı cisim aspirasyon olgusu. Respıratory case reports, 5(2), 97-99.
 • Fidkowski, C. W., Zheng, H., & Firth, P. G. (2010). The anesthetic considerations of tracheobronchial foreign bodies in children: a literature review of 12,979 cases. Anesthesia & Analgesia, 111(4), 1016-1025.
 • Gordon, L., Nowik, P., Kesheh, S. M., Lidegran, M., & Diaz, S. (2020). Diagnosis of foreign body aspiration with ultralow-dose CT using a tin filter: a comparison study. Emergency Radiology, 1-6.
 • Kafadar, S., & Kafadar, H. (2019). Gastrointestinal yabancı cisim olgularının incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(2), 1620-1627.
 • Karabulut, B., Orhan, K. S., Ulusan, M., Başaran, B., & Değer, K. (2014). Yabancı cisim aspirasyonu: Acil bir havayolu durumu. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg, 24(5), 283-286.
 • Kaya F, Çiftci İ, Seçkin AN. (2014). Çocuklarda Yabancı Cisim Yutmayı Nadir Bir Yöntemle Çıkartma. Selçuk Tıp Derg, 30(2), 79-81. Kerestes, T., & Smith, D. J. (2019). Paper or Plastic? A Foreign Body Ingestion Leading to Small Bowel Obstruction. A Case Report.
 • Koca, YS., & Yıldız, İ. (2016). Genel Cerrah Tarafından Yapılan Üst Gasraoinstestinal Sistem Endoskopi Uygulamalarının Retrospektif Analizi: Tek Hekim Deneyimi. SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(3), 15-17.
 • Kwatra, S., Amin, A., Sharma, G., Khalid, U., & Bautista, M. A. (2019). Tracheobronchial Aspiration in Adults: A Rare but Life Threatening Condition. In B42. Dyspnea case reports (pp. A3201-A3201). American Thoracic Society.
 • Metin, B., Öncel, M., Yıldırım, Ş., & Tözüm, H. (2014). Çocuklarda Özefagus Yabancı Cisimleri. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 23(2), 186-196.
 • Na’ara, S., Vainer, I., Amit, M., & Gordin, A. (2020). Foreign body aspiration in infants and older children: a comparative study. Ear, Nose & Throat Journal, 99(1), 47-51.
 • Ng, J., Kim, S., Chang, B., Lee, K., Um, S. W., Kim, H., & Jeong, B. H. (2019). Clinical features and treatment outcomes of airway foreign body aspiration in adults. Journal of Thoracic Disease, 11(3), 1056-1064.
 • Obinwa, O, Cooper, D, O’Riordan, JM, & Neary, P. (2016). Gastrointestinal foreign bodies. Actual problems of emergency abdominal surgery, 75-94.
 • Özdemir, C., Sökücü, S. N., Karasulu, L., Büyükkale, S., & Dalar, L. (2015). Erişkinde yabancı cisim aspirasyonu: 28 olgunun analizi. Eurasian J Pulmonol, 17, 29-34.
 • Pugmire, B. S., Lim, R., & Avery, L. L. (2015). Review of ingested and aspirated foreign bodies in children and their clinical significance for radiologists. Radiographics, 35(5), 1528-1538.
 • Rodrigues, A. J., Oliveira, E. Q., Scordamaglio, P. R., Gregório, M. G., Jacomelli, M., & Figueiredo, V. R. (2012). Broncoscopia flexível como primeira opção para a remoção de corpo estranho das vias aéreas em adultos. Jornal Brasileiro de Pneumologia, 38(3), 315-320.
 • Sayır, F., Çobanoğlu, U., & Sertoğullarından, B. (2012). Interestingly foreign bodies in esophageal and bronchial system: analysis of 9 cases. J Clin Anal Med, 3(3), 278-82.
 • Şentürk, M., Özer, H., & Yavuz, Y. (2019). Approach to foreign bodies in the upper Gastrointestinal system. Ortadoğu Tıp Dergisi, 11(4), 504-508.
 • Velitchkov, N. G., Grigorov, G. I., Losanoff, J. E., & Kjossev, K. T. (1996). Ingested foreign bodies of the gastrointestinal tract: retrospective analysis of 542 cases. World journal of surgery, 20(8), 1001-1005.
 • Yao, C. C., Wu, I., Lu, L. S., Lin, S. C., Liang, C. M., Kuo, Y. H., ... & Chiou, S. S. (2015). Endoscopic management of foreign bodies in the upper gastrointestinal tract of adults. BioMed Research International, 2015.