Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Elektrik Çarpması Vakasının Acil Bakım Ve İş Sağlığı Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi

Elektrik çarpması hayati riskler taşıyan acil ve etkin müdahale gerektiren önemli bir durumdur. Elektrik çarpması kişilerde ani ölümlere, cilt yanıklarına, ritim bozukluklarına, iç organ yaralanmalarına ve psikolojik bozukluklara neden olmaktadır. Hastane öncesi alanda acil sağlık hizmeti sunan acil müdahale ekiplerine gelen çağrılar arasında elektrik çarpması vakaları oldukça fazla yer tutmaktadır. Elektrik çarpması ev kazaları sonucu olabileceği gibi daha çok iş kazaları sonucu oluşmaktadır. Elektrik çarpması etkin bir müdahalenin yanında diğer meslek gruplarıyla organize bir biçimde kurtarma çalışması gerektiren ve olayın oluş şekline göre ve adli boyutta da değerlendirilmesi gereken vakalardır. Bu çalışmada hastane öncesi acil sağlık hizmeti sunan ambulans ekiplerinin acil müdahalede bulunduğu bir elektrik çarpması vakasının acil bakımı ve iş sağlığı güvenliği açısından değerlendirilmesi sunulmuştur.

Evaluatıon Of A Case Involvıng An Electrıc Shock In Terms Of Emergency Healthcare And Occupatıonal Health And Safety In Prehospıtal Emergency Health Servıce

Electric shock is an important situation which is life-threatening and requires emergency response. Electric shock results in unexpected death, skin burn, arrhythmia, organ injuries, and psychological problems. Pre hospital emergency care ambulance team receives numerous calls which include a great number of electric shock cases. Electric shock may occur from accidents at home as well as at job. Besides an effective response, electric shock requires an organised rescue work with other occupational groups and forensic evaluation according to the background of the case. In this study, a case involving an electric shock was presented in terms of pre hospital emergency care ambulance staffs’ emergency response and occupational health and safety.

___

 • Akgün, S. (2015). Sağlık sektöründe iş kazaları. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 2(2), 67-75.
 • Al, B., Aldemir, M., Güloğlu, C., Kara, İ. H. ve Girgin, S. (2006). Elektrik çarpması sonucu acil servise başvuran hastaların epidemiyolojik özellikleri. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi, 12(2), 135-142.
 • Aliosmanoğlu, Ç., Aliosmanoğlu, İ., Kapan, M., Büyük, A., Önder, A. (2011). Yanık yoğun bakımda elektrik çarpması nedeniyle izlenen çocukların takip ve tedavi sonuçları. Dicle Tıp Dergisi 38(2), 170-173.
 • Batra, P. E., & Ioannides, M. G. (2001). Electric accidents in the production, transmission, and distribution of electric energy: a review of the literature. International journal of occupational safety and ergonomics, 7(3), 285-30743.
 • Ceylan, H. (2011). Türkiye’deki iş kazalarının genel görünümü ve gelişmiş ülkelerle kıyaslanması. Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 3(2), 18-24.
 • Ekşi, A. (2017). Nükleer Kazalarda Olay Yeri Yönetimi, Hastane Öncesi Dergisi, 2(1):51-62.
 • http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6331.pdf
 • Müngen, U. (2011). İnşaat sektörümüzdeki başlıca iş kazası tipleri. Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi, 5, 33-39.
 • Oliveira, A. C. D., & Paiva, M. H. R. S. (2013). Analysis of occupational accidents with biological material among professionals in pre-hospital services. Revista Latino-Americana de Enfermagem, 21(1), 309-315.
 • Rahmani, A., Khadem, M., Madreseh, E., Aghaei, H. A., Raei, M., & Karchani, M. (2013). Descriptive study of occupational accidents and their causes among electricity distribution company workers at an eight-year period in Iran. Safety and health at work, 4(3), 160-165.
 • Uzkeser, M. (2011). Elektrik Çarpmasına Bağlı Gelişen Akut Miyokard Enfarktüsü. Konuralp Tıp Dergisi, 3(2), 23-25.
 • Vural, A., Sarak, T., Vural, S., Yastı, A. Ç. (2015). Elektrik yaralanmalarında elektrokardiyografi bulgularının klinik gidişte önemi. Ulus Travma Acil Cerrahi Dergisi. 21(3), 216-219.
 • Yaşar, M. A., Yaşar, D., Ramazan, Ö., Bolat, E., & Göksu, H. (2006). Yüksek voltaj elektrik carpmasına bağlı akciğer ve karaciğer parankim yanığı. Fırat Tıp Dergisi, 11(2), 142-143.