TFRS 16 KİRALAMALAR VE TMS 17 KİRALAMA İŞLEMLERİ STANDARTLARINA GÖRE SAT-GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Öz İşletmelerin finansal kiralama şirketine satmış olduğu varlığı daha sonra finansal kiralama şirketinden kiralaması anlamına gelen sat-geri kirala yöntemi, ülkemizde 6361 sayılı finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri kanununun yayımlanması ile birlikte uygulama imkânı bulmuştur. 01.01.2019 tarihinden önce kiralama işlemlerine ilişkin muhasebe işlemleri TMS 17 Kiralama İşlemleri Standardı’na göre yapılmaktaydı. Bu tarihten itibaren TFRS 16 Kiralamalar Standardı geçerli olmaya başladı. TMS 17 ile TFRS 16 arasında kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesi bakımından önemli farklılıklar bulunmaktadır. TMS 17’ye göre kiracılar, finansal kiralama işlemlerini bilançolarında raporlarken faaliyet kiralama işlemlerini bilançolarında raporlamıyorlardı. Fakat TFRS 16’ya göre kiracı, finansal kiralama ve faaliyet kiralaması ayırımı yapmadan tüm kiralama işlemlerini bilançolarında raporlamaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, sat geri kirala yöntemine ilişkin muhasebe işlemlerini kiracı işletmeler açısından yürürlükte olan TFRS 16 Kiralamalar Standardına ve yürürlükten kaldırılan TMS 17 Kiralama İşlemleri Standardı’na göre açıklamaktır.

Kaynakça

Referans1 Finansal Kurumlar Birliği. (2012, Aralık 13). Temmuz 26, 2019 tarihinde Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu: https://www.fkb.org.tr/Sites/1/upload/files/Finansal_Kiralama,_Faktoring_ve_Finansman_Sirketleri_Kanunu-1791.pdf adresinden alındı

Referans2 Finansal Kurumlar Birliği. (2019). Temmuz 30, 2019 tarihinde Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu: https://www.fkb.org.tr/Sites/1/upload/files/e-brosur-257.pdf adresinden alındı

Referans3 Harçlar Kanunu. (1964, Temmuz 17). Ağustos 22, 2019 tarihinde Mevzuat Bilgi Sistemi: http://www.mevzuat.gov.tr adresinden alındı

Referans4 İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası. (2019, 07 29). 07 29, 2019 tarihinde Finansal Kiralamada Sat Geri Kirala İşlemlerinin Vergi Uygulamaları Açısından Değerlendirilmesi I: http://www.istanbulymmo.org.tr/Data/Platform/80.pdf adresinden alındı

Referans5 Karataş, M. (2019). TFRS 16 Kiralamalar: Yenilenen Kiralama Muhasebesi, Açıklama ve Örneklerle İşletmelere Olası Etkileri. İstanbul: İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası.

Referans6 Kasaroğlu Hukuk Bürosu. (2015, Haziran 17). Temmuz 31, 2019 tarihinde Sat Geri Kirala (Sale-LeaseBack) Yöntemiyle Akdedilen Finansal Kiralama Sözleşmeleri: http://www.kasaroglu.av.tr/tr/27996/Sat-ve-Geri-Kirala-Sale-LeaseBack-Yontemiyle-Akdedilen-Finansal-Kiralama-Sozlesmeleri adresinden alındı

Referans7 Katma Değer Vergisi Kanunu. (1984, Kasım 02). Ağustos 19, 2019 tarihinde Mevzuat Bilgi Sistemi: http://www.mevzuat.gov.tr adresinden alındı

Referans8 Kaval, H. (2018, Kasım-Aralık). IFRS Kiralamalar Standardının Getirdikleri, İlk Uygulama ve Dönem Sonu Dönüştürme Çalışmaları. Mali Çözüm , s. 11-43.

Referans9 Köprü, M. F. (2015, Aralık 6). Sat ve Geri Kirala’nın Avantajları. Ağustos 28, 28 tarihinde Ekonomist Online: https://www.ekonomist.com.tr adresinden alındı

Referans10 Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1). (2007, Nisan 03). Ağustos 22, 2019 tarihinde Mevzuat Bilgi Sistemi: http://www.mevzuat.gov.tr adresinden alındı

Referans11 Kurumlar Vergisi Kanunu. (2006, Haziran 21). Ağustos 9, 2019 tarihinde Mevzuat Bilgi Sistemi: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5520.pdf adresinden alındı

Referans12 Marşap, B., & Yanık, S. (2019, Ocak 21). Satış ve Geri Kiralama İşlemlerinin IFRS 16 ve BOBI FRS Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, s. 1-15.

Referans13 Öğredik, G. (2014, Şubat). Sat ve Geri Kirala (Sell & Leaseback) İşleminin Finansal ve Vergisel Avantajları. Ağustos 29, 2019 tarihinde Denge Akademi: http://www.dengeakademi.com adresinden alındı

Referans14 Özperçin, F. S. (2016, Kasım 23). Sat ve Geri Al (Sell ans Leaseback) Uyulamasıyla İlgili Son Değişiklikler. Ağustos 7, 2019 tarihinde MuhasebeTR: http://www.muhasebetr.com adresinden alındı

Referans15 TFRS 16 Kiralamalar. (2019, Ocak 01). Ağustos 29, 2019 tarihinde Kmau Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu: https://www.kgk.gov.tr/ adresinden alındı

Referans16 TFRS 16 Kiralamalar Sunumu. (tarih yok). Eylül 16, 2019 tarihinde Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu: https://www.kgk.gov.tr/ adresinden alındı

Referans17 The Benefits of a Sale-lease back. (2016). Ağustos 24, 2019 tarihinde Voit Real Estate Services: https://nrev.com/ adresinden alındı

Referans18 TMS 17 Kiralama İşlemleri. (2006, Şubat 24). Ağustos 7, 2019 tarihinde Kamu Gözetimi Muhasebe Denetim Standartları Kurumu: http://www.kgk.gov.tr adresinden alındı

Referans19 Tuğlu, A., & Atila, Ö. (2007). Finansal Kiralama İşlemleri. Ankara: Yaklaşım Yayıncılık.

Referans20 Vanlı, V. (2016, Ekim 12). Sat-Geri Kirala İşlemlerinde Finansal ve Vergisel Avantajlar. Ağustos 27, 2019 tarihinde MuhasebeTr: http://www.muhasebetr.com adresinden alındı

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { pausbed672998, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kınıklı Yerleşkesi 20070 Kınıklı – DENİZLİ / TÜRKİYE}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {}, pages = {366 - 382}, doi = {10.30794/pausbed.672998}, title = {TFRS 16 KİRALAMALAR VE TMS 17 KİRALAMA İŞLEMLERİ STANDARTLARINA GÖRE SAT-GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Tulum, Saadet} }
APA Tulum, S . (2020). TFRS 16 KİRALAMALAR VE TMS 17 KİRALAMA İŞLEMLERİ STANDARTLARINA GÖRE SAT-GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ . Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (41) , 366-382 . DOI: 10.30794/pausbed.672998
MLA Tulum, S . "TFRS 16 KİRALAMALAR VE TMS 17 KİRALAMA İŞLEMLERİ STANDARTLARINA GÖRE SAT-GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ" . Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020 ): 366-382 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pausbed/issue/57311/672998>
Chicago Tulum, S . "TFRS 16 KİRALAMALAR VE TMS 17 KİRALAMA İŞLEMLERİ STANDARTLARINA GÖRE SAT-GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020 ): 366-382
RIS TY - JOUR T1 - TFRS 16 KİRALAMALAR VE TMS 17 KİRALAMA İŞLEMLERİ STANDARTLARINA GÖRE SAT-GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ AU - Saadet Tulum Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.30794/pausbed.672998 DO - 10.30794/pausbed.672998 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 366 EP - 382 VL - IS - 41 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.672998 UR - https://doi.org/10.30794/pausbed.672998 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi TFRS 16 KİRALAMALAR VE TMS 17 KİRALAMA İŞLEMLERİ STANDARTLARINA GÖRE SAT-GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ %A Saadet Tulum %T TFRS 16 KİRALAMALAR VE TMS 17 KİRALAMA İŞLEMLERİ STANDARTLARINA GÖRE SAT-GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ %D 2020 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 41 %R doi: 10.30794/pausbed.672998 %U 10.30794/pausbed.672998
ISNAD Tulum, Saadet . "TFRS 16 KİRALAMALAR VE TMS 17 KİRALAMA İŞLEMLERİ STANDARTLARINA GÖRE SAT-GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 41 (Ekim 2020): 366-382 . https://doi.org/10.30794/pausbed.672998
AMA Tulum S . TFRS 16 KİRALAMALAR VE TMS 17 KİRALAMA İŞLEMLERİ STANDARTLARINA GÖRE SAT-GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ. PAUSBED. 2020; (41): 366-382.
Vancouver Tulum S . TFRS 16 KİRALAMALAR VE TMS 17 KİRALAMA İŞLEMLERİ STANDARTLARINA GÖRE SAT-GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; (41): 366-382.
IEEE S. Tulum , "TFRS 16 KİRALAMALAR VE TMS 17 KİRALAMA İŞLEMLERİ STANDARTLARINA GÖRE SAT-GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı. 41, ss. 366-382, Eki. 2020, doi:10.30794/pausbed.672998