Giresun Kudret-i Miyah Elektrik Türk Anonim Şirketi Nizamname-i Dahilisi (1925)

Cumhuriyet döneminde Doğu Karadeniz bölgesinin akarsuları üzerinde elektrik santralleri kurma projelerinden biri ‘Giresun Kudret-i Miyah Elektrik Türk Anonim Şirketi’ne aittir. Teknik projesinin 1925 yılında hazırlandığı bildirilen girişim başarısız olmuştur. Şirketin Dahili Nizamnamesi, girişimin belirli özelliklerini ortaya koymaktadır.

By-laws of the Giresun Hydropower Electric Company (est. 1925) on the Turkish Black Sea coast

Small scale water-powered electrical plants on the rivers of the Eastern Black Sea region of Turkey were among the first energy projects in the Turkish Republic. The Hydropower Electric Company established in Giresun in 1925, was a private venture aiming to produce electrical energy for the lighting of the town and the local industries. The by-laws of the company reflect the priorities and structure of the enterprise.

___

  • -

___

Chicago Etker, Ş. "Giresun Kudret-i Miyah Elektrik Türk Anonim Şirketi Nizamname-i Dahilisi (1925)". Osmanlı Bilimi Araştırmaları 17 (2015 ): 89-100