YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN YAZILI BASIN İŞLETMELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ “Yeni İletişim Teknolojilerinin Okuyucu Üzerindeki Etkisini İncelemeye Yönelik Bir Araştırma”

Yeni iletişim teknolojileri, gazete okuyucusunun okuma alışkanlıklarını değiştirmektedir. Alternatif fikirlere de ihtiyaç duyan okuyucu, bilgiye hızlı ulaşmayı, detaylı bilgiyi elde etmeyi arzulamaktadır. Okuyucu bunları zamandan ve maliyetten tasarruf ederek yapmayı istemektedir. Okuyucu giderek gazeteye ulaşma noktasında yeni iletişim teknolojilerini daha fazla kullanmaktadır. Bunun diğer nedeni; okuyucu yorumlarıdır. Altı çizilen noktaların vurgulandığı bu çalışmada; yeni iletişim teknolojilerine geçiş süreci açıklandıktan sonra yeni iletişim teknolojilerinin getirileri ve yeni iletişim teknolojilerinin yazılı basın işletmelerine etkisi üzerinde durulmuştur. Söz konusu etkinin ispatı açısından üniversite öğrencilerine düzenlenen anket sonuçları değerlendirilmiştir

EFFECT OF NEW COMMUNICATION TECHNOLOGIES ON WRITTEN PRESS BUSINESSES “A Research Designed for Examining the Effect of New Communication Technologies on Reader”

New communication technologies change reading habits of newspaper readers. Reader who needs alternative ideas, wishes to get information quickly and detailed information. The reader would like to do this by saving time and cost. The reader gradually more uses new communication technologies reaching the point of the paper. Another reason of this, reader commentaries. Emphasized the points outlined in this study, after explained the process of transition to the new communication technologies, emphasized yields of new communication technologies and the impact of new communication technologies on the written press businesses. For proven of point at issue, the survey results which is edited to university students was evaluated

Kaynak Göster

APA Dündar, İ , Gürocak, K . (2013). YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN YAZILI BASIN İŞLETMELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ “Yeni İletişim Teknolojilerinin Okuyucu Üzerindeki Etkisini İncelemeye Yönelik Bir Araştırma” . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 4 (7) , 121-127 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27571/290128