XX. YÜZYIL BAŞINDA ORDU LİMANININ TİCARİ POTANSİYELİ

Karadeniz’in uluslararası ticarete açılması ve buharlı gemilerin icadı Osmanlı Devleti’nin Karadeniz kıyılarındaki ticari faaliyetlerinin artırmasını beraberinde getirdi. Bu ticaretten başlangıçta en büyük payı Trabzon ve Samsun gibi büyük liman şehirleri aldı. XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Karadeniz kıyısındaki diğer küçük liman şehirleri de deniz ticaretinden pay almaya başladılar. Bu da Anadolu’nun Karadeniz kıyısındaki küçük kasabaların gelişmesini ve ticaret hacimlerini artırmalarını sağladı. Küçük bir liman şehri olan Ordu kasabası da meydana gelen gelişmelerden etkilendi. Kasaba ekonomisi bu dönemde bir hayli canlandı. Daha önceleri içe kapanık ekonomik faaliyetler sürdüren kasaba, buharlı gemilerin uğradığı bir liman haline geldi. Bu sayede dış piyasalarla tanıştı ve uluslararası piyasalarla entegrasyon sürecine girdi. Çalışmamızda kasaba ekonomisinin dış piyasalara açılmasında önemli bir konuma sahip Ordu limanının XX. yüzyılın başındaki ticaret potansiyelini Trabzon Vilayet Salnamelerinden hareketle değerlendirmelerde bulunacağız

COMMERCIAL POTENTIAL OF ORDU’S PORT IN THE BEGINNING 20th CENTURY

Opening up international trade in the Black Sea and the invention of steamships led to the increase of commercial activities in the Black Sea coast of the Ottoman Empire. Being the major port cities, Trabzon and Samsun initially took the largest share of this trade. Since the second half of the 19th century, also other small port cities in the Black Sea’s coast began getting a share from maritime trade. This provided development of small towns in the Black Sea coasts of Anatolia and increase the trade potential. Ordu which is a small harbor town, was affected by occurred developments in this period. The town's economy revived numerous during this period. Previously, the town's economy it was introverted, but later became a popular port for steamships destination. Thus, it met with foreign markets and integrated with international markets. In this work, we will evaluate, by using Trabzon Provincial yearbooks, commercial potential of the Ordu port at the beginning of the 20th century

Kaynak Göster

APA Saylan, K . (2015). XX. YÜZYIL BAŞINDA ORDU LİMANININ TİCARİ POTANSİYELİ . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 5 (12) , 231-241 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27574/290169