TRABZON, HYSSUS LİMANI (SÜRMENE-ARAKLI) VE PARASKALMİON (ÇAPAR) TEKNESİNİN ZAMANSAL DEĞİŞİMİ

Doğu Karadeniz antik çağlardan günümüze, büyük insan hareketlerine kapalı olmakla birlikte, önemli ticaret yollarının kesiştiği, kara ve deniz taşımacılığı açısından dışa açık bir bölgedir. Bölge kıyıları, gemilerin barınabileceği, yük alıp boşaltabileceği güvenli liman özelliğine sahip, uygun koy ve körfezden yoksundur. Körfez özelliğinde çok az sayıdaki limanlardan birisi olması dolaysı ile antik çağdan günümüze yer değiştirerek kullanılabilen, tek liman Roma döneminde Hyssus (Sürmene/Araklı) olarak adlandırılan günümüzün Araklı Limanıdır. Antik çağdan 21. Yüzyıla kadar Hyssus Limanı ve bölge kıyılarında yük ve insan taşımakta kullanılan, Karadeniz’e özgün teknelerden birisi Paraskalmion-Çapar teknesi idi. Bu çalışmada Hyssus Limanı ve Çapar teknenin tarihsel değişimi durumu irdelenmiştir

Since the ancient times, Eastern Black Sea was not open the mass migration. However, the region was an open area in terms of external transport. There are a few bays with safe harbor property along the shore line. Araklı bay was a most suitable area where was used as a harbor. Region which was called Hyssus in Roman period is called as Araklı harbor to today. From ancient times to the 21st century, paraskalmio-çapar boat which was unique to the Black Sea used to carry cargo and people between Hyssus harbor and other harbours of the region. In the present study, the historical changes of Hyssus Castle-Harbour and çapar boats were examined

Kaynak Göster

APA Erüz, C , Peşman, E , Köse, E . (2015). TRABZON, HYSSUS LİMANI (SÜRMENE-ARAKLI) VE PARASKALMİON (ÇAPAR) TEKNESİNİN ZAMANSAL DEĞİŞİMİ . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 5 (12) , 542-552 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27574/290185