TANZİMAT DÖNEMİ’NDE SAMSUN LİMANI PROJELERİ

19. yüzyılda önem kazanmaya başlayan liman kentlerinden biri de Samsun’dur. Canik Sancağı’ nın merkezi olan Samsun, Anadolu’nun iç kesimlerinde bulunan şehirlerin de denize açılan kapısı konumundaydı. Ancak uzun yıllar iskele ile idare edilmiş, Karadeniz’in hırçın dalgalarına dayanacak bir liman yapılmamıştı. Ticaretin ve gemi trafiğinin artmasına paralel olarak Samsun’a büyük bir liman yapılması taleplerinin arkası kesilmiyordu. Babıâli de yaptırdığı keşiflerle liman yapımına olumlu baktığını gösteriyor ancak bedelinin yerel kaynaklardan karşılanması gerektiğini vurguluyordu. Nitekim keşif yapanlar da liman projelerinin mali boyutuna dikkat çekerek, daha sağlam yapılması için limanın boyutunu büyütüyorlardı. Neticede Tanzimat Dönemi itibarıyla Samsun’da keşifler yapılmış ama liman yapılamamıştır. Çalışmamız Samsun liman projeleriyle birlikte yokluktan hayata geçirilemeyişini incelemektedir

One of the seaboard cities, which had been getting importance in the 19th century, was Samsun.Samsun, center of Canik Sanjak, was also the door of the interior Anatolian cities opening to the sea. However a port, which was going to stand up against Blacksea’s very rough waves, hadn’t been built. As commerce and ship traffic were increasing, requirement of building a big portin Samsun was also increasing. Babıali was also claiming that it was a necessity to build a big port but Babıali also was putting an emphasis on that the cost of building the port should be paid by local resources. In conclusion, surveys for the port were done but the port couldn’t been built during the Tanzimat. In this study, Samsun port projects and the reasons for their failure are investigated

Kaynak Göster

APA Serbestoğlu, İ . (2015). TANZİMAT DÖNEMİ’NDE SAMSUN LİMANI PROJELERİ . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 5 (12) , 103-118 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27574/290162