LeDonne, John P. (2016). Rus İmparatorluğu’nun Büyük Stratejisi 1650-1831. Ç. Taşkın (Çev.). İstanbul: Avangard Kitap.

Öz John P. LeDonne tarafından 2016 yılında Rus İmparatorluğu’nun Büyük Stratejisi 1650-1831 başlığıyla Türkiye’de yayınlanan çalışmanın orijinal adı The Grand Strategy of the Russian Empire, 1650-1831’dir. 2004 yılında Oxford University Press tarafından çıkarılan eser, Türkçe’ye Çağla Taşkın tarafından çevrilmiştir. Harvard Üniversitesi’ndeki Davis Rus ve Avrasya Çalışmaları Merkezi’nde (The Davis Center for Russian and Eurasian Studies) bağımsız araştırmacı olarak görev yapan LeDonne, bu eserinden önce de Rus askeri ve siyasi tarihi üzerine birçok eser vermiştir. Tarih, Coğrafya, Ekonomi, Hukuk, Politika, Askerî meseleler ve Uluslararası ilişkiler uzmanı LeDonne bu kitabını yazarken Edward Luttwak’ın Roma İmparatorluğu’nun Büyük Stratejisi adlı eserinden esinlenmiştir. LeDonne’nin bu kitabı, On Üç Yıl Savaşı (1654-67)’ndan başlayarak 1830-31 Polonya Ayaklanması’na kadarki geçen evrede Rus İmparatorluğu’nun yayılış sürecindeki büyük stratejisini, askeri, jeopolitik, ekonomik ve kültürel vizyonunu oldukça kapsamlı bir şekilde incelemektedir.
Anahtar Kelimeler:

Rusya, Osmanlı, İran, İsveç, Fransa

Kaynakça

LeDonne, John P. (2016). Rus İmparatorluğu’nun Büyük Stratejisi 1650-1831. Ç. Taşkın (Çev.). İstanbul: Avangard Kitap.

Kaynak Göster

APA Ertaş, F . (2019). LeDonne, John P. (2016). Rus İmparatorluğu’nun Büyük Stratejisi 1650-1831. Ç. Taşkın (Çev.). İstanbul: Avangard Kitap. . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 9 (2) , 407-409 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/47476/529262