Ali Şeriati Düşüncesinde Toplumsal Dizayn Unsuru Olarak ‘Aydın’

Yaklaşık dört yüzyıl boyunca tartışmasını ve kendisini günümüze kadar taşıyan önemli kavramlardan biri olan Aydın kimliği toplumsal açıdan önemini muhafaza etmeye devam etmektedir. Birçok düşünür ve fikir adamı için aydın kimliği siyasi, ekonomik, toplumsal, dini v.b birçok alanda başat unsur, asıl özne konumunda olmak zorundadır. Zira aydın kendisi dışında topluma mal olabildiği sürece aydın kimliğini ve misyonunu sürdürebilir. Bu düşünürlerden biri olan Ali Şeriati için aydın kimliği birçok farklı perspektiften değerlendirilmeye muhtaç kavramlardan biridir. Bu noktada bizde çalışmamıza aydın kimliğini Ali Şeriati’nin zihin dünyasından çeşitli bakış açılarıyla açıklama getirmeye çalıştık. Özellikle Ali Şeriati’nin konferanslarından elde edilen verilerle oluşturulan eserleri bu noktada referans alınarak çalışmanın temellendirilmesine özen gösterilmiştir.

‘Intellectual’ As a Social Design Factor In The Thought Of Ali Shariati

The identity of enlightened (intellectual), which has been one of the important concepts that has been arguing for about four centuries and has survived until today, continues to maintain its social importance. For many thinkers and intellectuals, intellectual identity has to be the main subject in many areas such as political, economic, social, religious etc. Because as long as the intellectual can cost the society other than himself, the enlightened can continue his identity and mission. For Ali Shariati, one of these thinkers, intellectual identity is one of the concepts that need to be evaluated from many different perspectives. At this point, we have tried to explain our intellectual identity to Ali Shariati's mind world from various perspectives. Particular attention has been paid to the basis of the study by referring the works created with the data obtained from the conferences of Ali Shariati at this point.

Kaynakça

Çağlar, A. (1989). Aydın tipolojileri üzerine bir inceleme. M.U.Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1, 16-35.

Foucault, M. (2011). Entelektüelin siyasi işlevi. (I. Ergüden, O. Akınhay, ve F. Keskin, Trans.) İstan-bul: Ayrıntı Yayınları.

Gramsci, A. (1983). Aydınlar ve toplum. (V. Günyol, F. Edgü, ve B. Onaran, Trans.) İstanbul: Örenk Yayınları.

Marshall, G. (1999). Sosyoloji sözlüğü. (O. Akınhay, & D. Kömürcü, Trans.) Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Sartre, J.-P. (2010). Aydınlar Üzerine. (A. Bora, Trans.) İstanbul: Can Sanat Yayınları.

Şentürk, R. (2006, 08 07). Bir ütopyacının hayatı. Retrieved 14.01.2020, from https://www.academia.edu/35265973/Bir_ütopyacının_hayatı adresinden erilmiştir.

Şeriati, A. (2009). Aydın. (İ. Ağacan, Trans.) Ankara: Fecr Yayınları.

Şeriati, A. (2010). Biz ve ikbal. (D. Örs, Trans.) Ankara: Fecr Yayınları.

Şeriati, A. (2011). Dünyagörüşü ve ideoloji. (K. Çamurcu, Trans.) Ankara: Fecr Yayınları.

Şeriati, A. (2011). İslam nedir? Muhammed kimdir? (M. Demirkol, Trans.) Ankara: Fecr Yayınları.

Şeriati, A. (2011). Kendini devrimci yetiştirmek. (E. Okumuş, Trans.) Ankara: Fecr Yayınları.

Şeriati, A. (2011). Ne yapmalı. (H. Kırlangıç, ve M. Demirkol, Trans.) Ankara: Fecr Yayınları.

Şeriati, A. (2012). Dine karşı din. (D. Özlük, Trans.) Ankara : Fecr Yayın.

Şeriati, A. (2012). İslam'ı tanıma metodu. (D. Örs, H. Kırlangıç, & M. Demirkol, Trans.) Ankara: Fecr Yayınları.

Şeriati, A. (2012). Yeni çağın özellikleri. (H. Kırlangıç, ve M. Demirkol, Trans.) Ankara: Fecr Yayın.

Uçan, M. H. (2017). Normlar/normaller/lekeliler ve aydın kimliği. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(2), 365-376.

Yüksel, A. A. (2017, 08 02). Aydın- Ali Şeriati. Retrieved 23.02.2019, from http://www.medeniyetvakfi.org/vakif/kitap-kritik/kitap-kritik/aydin-ali-seriati

Kaynak Göster

APA Özbey, A . (2021). ‘Intellectual’ As a Social Design Factor In The Thought Of Ali Shariati . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 17 (35) , 2209-2224 . DOI: 10.26466/opus.809252