Hz. Muhammed’in Bazı İletişim İlkeleri

Bir peygamber ve bir iletişim kaynağı olarak Hz. Muhammed kendi zamanındaki dinleyici grubunun geri bildirimlerini dikkate alarak iletişimin temel prensiplerini ortaya koymuştur. Hayatı yoğun iletişim süreciyle geçen Hz. Muhammed, Allah’tan aldığı mesajları kendi zamanındaki insanlara çok etkili bir şekilde nakletmiştir. Onun başarısı kendi teorik bilgisi kadar pratik davranışlarına da bağlıydı. O, bir iletişim modeliydi. O, insanlarla iletişim kurduğunda, kendisiyle konuşan insanların daima bilgi durumunu, yaşını, cinsiyetini ve onların yaşadığı çevreyi dikkate almıştır. Kısacası, o kendi yaşamı boyunca tüm çağdaş iletişim prensiplerini uygulamıştır.

Some Communicational Principles of the Prophet Muhammad

As a messenger and the source of communication, the prophet Muhammad set forth the main principles of communication taking into consideration the feedback of the listener groups of his own time. The prophet Muhammad whose life passed with a heavy communicational process, conveyed the message of Allah to the people of his own time in a very effective way. His success was due to his practical behavior as well as his theoretical knowledge. He was a model of communication. When he communicated with people, he always took consideration the intelligence, the amount of knowledge, the age, the sex, and the environment of the people with whom he talked. In short, he applied all contemporary communicational principles during his life.

Kaynak Göster

ISNAD Macit, Yusuf . "Hz. Muhammed’in Bazı İletişim İlkeleri". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16 / 16 (Ağustos 2004): 271-303 .