Hadis Verilerine Göre Hz.Peygamber’in İlk Kıblesi: Beyt-İ Makdis

Farzlarından biri olması nedeniyle namazla birlikte kıblenin tayin edilmiş olması gerekmektedir. Bilindiği üzere namaz, hicretten önce Mekke’de miraçla birlikte farz kılınmıştır. Hz. Peygamber (s.a.v.)'in Medine’ye hicret edişinden 16-17 ay sonra kıblenin Kabe’ye değiştirildiği görülmektedir. Medine’de geçen bu süre zarfında Beyt-i Makdis kıble olarak kabul edilmiştir. Ancak bundan önceki dönem yani risaletin Mekke dönemiyle alakalı bir belirsizlik hakim durumda. Çalışma konumuzla alakalı temel soru şu: O dönemde Kabe mi yoksa Beyt-i Makdis mi kıble olarak kullanılmakta idi? Bu sorunun cevabı, Bakara suresi 143. ayetindeki “ökçesi üzeri geri dönenler” ifadesiyle kimin ve “üzerinde bulunduğun” ifadesiyle de neyin kastedildiğini de ortaya koyacaktır. Bu amaçla biz, rivayetlerin ve tarihi bilgilerin ışığı altında konuyu irdelemeye çalışacağız.

The First Qibla of Islam: Bayt al Maqdis

Daily prayer, known as salât or namâz, was established as a religious duty when the Prophet assended to heaven (so called mi’raj) during Makka priod. With the establishment of salât as a religious duty, the qibla (the sacred place where Muslims turn during their prayers) was supposed to be determined. While the qibla is told to be Bayt al-Maqdis in Jeusalem (Qudus) during Makka period, it was changed toward Kaaba (Ka’ba) after 16-17 months following the Prophet’s escape to Madina. Nevertheless, there is an ambiguity concerning the historical situation with the determination of the qibla in Makka period. Hence we are entitled to raise the following question: What was the qibla in Makka period: Kaaba or Bayt al-Maqdis? We assume that the possible answer to the question will help us to determine better the meaning of the Qur’anic verse (Baqara: 143). In the following paper, we will investigate the question of qibla in the lights of narratives and historical data.

Kaynak Göster

ISNAD Ünal, Yavuz . "Hadis Verilerine Göre Hz.Peygamber’in İlk Kıblesi: Beyt-İ Makdis". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 12 / 12-13 (Nisan 2001): 189-211 .