Gazzali ve David Hume’da Nedensellik Kuramı

Modern İslam düşünürleri, yer yer, David Hume’un nedensellik ilişkisini yadsırken Gazzâlîden etkilendiğini ileri sürerler. Bu makalenin amacı, bu savı test etmektir. Bu yüzden, David Hume ve Gazzâlî’nin nedensellik konusundaki düşünceleri analitik bir yöntemle karşılaştırılmış; farklı ve benzer yönler ortaya konmuştur. Karşılaştırmalı incelemeden çıkan sonuca göre, iki düşünürün nedensellik konusundaki görüşleri arasında farklı yönler benzer yönlerden daha çoktur. Bu nedenle, David Hume’un Gazzâlî’nin nedensellik konusundaki görüşlerinden etkilendiğini söylemek imkansız gözükmektedir.

Theory of Cousality in al-Gazzâlî and Davin Hume: A Comparative Investigation

While modern Islamic thinkers, from time to time, David Hume’s denying cousality, they claim that he was affected by Gazzâlî’s wievs. The aim of this paper is to test the claim. That’s why, the wievs of Gazzâlî and David Hume on cousality were compered in an analytic way and the different and similar aspects have been found. Acording to the result, the differents aspects are more than the similar one. In this case, It seems imposible to say that David Hume was affected by Gazzâlî’s wievs on cousality.

Kaynak Göster

ISNAD Aydın, Hasan . "Gazzali ve David Hume’da Nedensellik Kuramı". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16 / 16 (Ağustos 2004): 325-349 .