Bilge Kul-Musa Kıssası ve İslam Kültüründe Hızır Mitosu

Bu makalede, ilk olarak, Kur’an’da geçen Bilge kul-Musa kıssasında iletilmek istenen temel mesajın mahiyeti hakkında bilgi verilmiştir. İkinci olarak, kıssada “Bilge Kul” olarak anılan ve fakat İslam kültüründe “Hızır” olarak adlandırılan kişinin gerçekten tarihte yaşamış bir insan olup olmadığı konusuna açıklık kazandırılmıştır. Son olarak, özellikle İslam tasavvuf kültüründeki Hızır figürünün mitolojik karakteri gözler önüne serilmiştir.

The Story of Wise Creature-Moses and The Myth Khidr in the Islamic Culture

In this article, firstly, the content of the primary message concerning the story of Wise Creature andMoses in the Our’an was examined. Secondly, whether the person who was mentioned in the Story as a wise man and called as Khidr in the Islamic culture lived really in the history or not. Thirdley and lastly, the mythical character of Khidr in the traditional Islamic mysticism was especially elaborated.

Kaynak Göster

ISNAD Öztürk, Mustafa . "Bilge Kul-Musa Kıssası ve İslam Kültüründe Hızır Mitosu". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 14 / 14-15 (Haziran 2003): 245-281 .