MAARİF MÜFETTİŞLERİNİN DENETİM SİSTEMİ HAKKINDA YAPILAN YASAL DÜZENLEMELERE VE MÜFETTİŞLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Öz Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının üniversitelerde almış oldukları öğretmenlik eğitimine ilişkin görüşlerinin neler olduğunu; üniversitelerde ne tür bir öğretmenlik eğitimi almak istediklerini belirlemek ve öğretmen adaylarının bu eğitiminin daha başarılı olabilmesi için önerilerinin neler olduğunu ortaya koymaktır. Bu çalışmada nitel bir araştırma yöntemi izlenmiş olup, veri toplama sürecinde standartlaştırılmış açık uçlu görüşme tekniği kullanılmıştır.  Araştırmanın çalışma grubunu, Şanlıurfa İli’nde 2012 yılında göreve başlamış 60 aday öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma sonuçları göre; eğitim fakültelerinin öğretmen adaylarını, mesleğine hazırlama konusunda yetersiz olduğu yönünde bulgulara ulaşılmıştır. Mesleğe yeni başlamış aday öğretmenler; öğrencilerle daha çok vakit geçirebilecekleri uygulamaya dönük bir eğitim almak istedikleri, eğitim fakültelerinde ders veren öğretim elemanlarının öğretmenliği bilen, tanıyan ve kendini iyi yetiştirmiş kişilerden olması gerektiği, öğretmenlik uygulamasına yönelik ders süresinin uzatılması gerektiği ve Kamu Personeli Seçme Sınavının (KPSS) kaldırılması gerektiği yönünde önerilerde bulunmuşlardır.

Kaynakça

Akan, D., Yalçın, S., & Yıldırım, İ. (2012). Eğitim Deneticilerinin Mesleki Memnuniyet/Memnuniyetsizlik Düzeyleri. Journal of Kâzım Karabekir Education Faculty, 25, 141-158

Atay, K. (1996), İlköğretim Müfettişlerinin Yeterlikleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2(1), 25-38

Aydın, M. (1992). Eğitim Yönetimi. Ankara. Hatiboğlu yayınları. Üçüncü baskı.

________(2000). Çağdaş eğitim denetimi.[Contemporary Educational Supervision] Ankara. Hatiboğlu yayınevi.

Bilir, M. (1991). Türk Eğitim Sisteminde Teftiş Alt Sisteminin Yapı ve İşleyişi. Ankara. Ankara Üniversitesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Gökçe F. (1994). Eğitimde Denetimin Amaç Ve İlkeleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 73-78

Kapusuzoğlu, Ş. (1988). Son On Yılda İlköğretim Müfettişlerinin Rolünde ve Teftiş Uygulamalarında Değişmeler, Ankara: H.Ü. Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Karagözoğlu, G. (1972). Türk Eğitim Sisteminde Bakanlık Müfettişlerinin Rolü: Ankara MEB, PAK Dairesi.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { mkusbed303797, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {}, publisher = {Mustafa Kemal Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {14}, pages = {90 - 110}, doi = {}, title = {MAARİF MÜFETTİŞLERİNİN DENETİM SİSTEMİ HAKKINDA YAPILAN YASAL DÜZENLEMELERE VE MÜFETTİŞLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {Bozak, AHMET} }
APA Bozak, A . (2017). MAARİF MÜFETTİŞLERİNİN DENETİM SİSTEMİ HAKKINDA YAPILAN YASAL DÜZENLEMELERE VE MÜFETTİŞLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 14 (38) , 90-110 .
MLA Bozak, A . "MAARİF MÜFETTİŞLERİNİN DENETİM SİSTEMİ HAKKINDA YAPILAN YASAL DÜZENLEMELERE VE MÜFETTİŞLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ" . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 (2017 ): 90-110 <
Chicago Bozak, A . "MAARİF MÜFETTİŞLERİNİN DENETİM SİSTEMİ HAKKINDA YAPILAN YASAL DÜZENLEMELERE VE MÜFETTİŞLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 (2017 ): 90-110
RIS TY - JOUR T1 - MAARİF MÜFETTİŞLERİNİN DENETİM SİSTEMİ HAKKINDA YAPILAN YASAL DÜZENLEMELERE VE MÜFETTİŞLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ AU - AHMET Bozak Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 90 EP - 110 VL - 14 IS - 38 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi MAARİF MÜFETTİŞLERİNİN DENETİM SİSTEMİ HAKKINDA YAPILAN YASAL DÜZENLEMELERE VE MÜFETTİŞLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ %A AHMET Bozak %T MAARİF MÜFETTİŞLERİNİN DENETİM SİSTEMİ HAKKINDA YAPILAN YASAL DÜZENLEMELERE VE MÜFETTİŞLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ %D 2017 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 14 %N 38 %R %U
ISNAD Bozak, AHMET . "MAARİF MÜFETTİŞLERİNİN DENETİM SİSTEMİ HAKKINDA YAPILAN YASAL DÜZENLEMELERE VE MÜFETTİŞLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 / 38 (Temmuz 2017): 90-110 .
AMA Bozak A . MAARİF MÜFETTİŞLERİNİN DENETİM SİSTEMİ HAKKINDA YAPILAN YASAL DÜZENLEMELERE VE MÜFETTİŞLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 14(38): 90-110.
Vancouver Bozak A . MAARİF MÜFETTİŞLERİNİN DENETİM SİSTEMİ HAKKINDA YAPILAN YASAL DÜZENLEMELERE VE MÜFETTİŞLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 14(38): 90-110.
IEEE A. Bozak , "MAARİF MÜFETTİŞLERİNİN DENETİM SİSTEMİ HAKKINDA YAPILAN YASAL DÜZENLEMELERE VE MÜFETTİŞLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 14, sayı. 38, ss. 90-110, Tem. 2017