Kalite güvencesi sistemleri çerçevesinde kaynak personelinin eğitim ve vasıflandırılması

Kaynaklı imalatta kalite güvencesi, ütünün tasarımından teslim edilişine kadar olan tüm süreçler içerisinde yer alır. Kalite güvencesinin amacı, sadece son ürünün kalitesinin kontrolü değil istenilen kalitede imalatın yapılmasını sağlamaktır. İmalatta kalite güvencesini sağlamak için kaynaklı imalat yapan bir işletmenin, verimli işletme donanımına, eğitimli ve sertifikalı kaynakçılara, eğitimli ve sertifikalı kaynak denetçilerine ve işletmenin uygunluğunu belirten belgeye, ihtiyacı vardır. Bu yazıda, kalite güvencesi çerçevesinde kaynak mühendisliği ve kaynakçı eğitimi hakkında bilgiler verilmektedir. Bu alanda ülkemizde bit ulusal kaynak cemiyetine ihtiyaç bulunduğu vurgulanmaktadır.

Quality assurance in welded products takes place from design to delivery in all steps of the production. The aim of the quality assurance is not only the control of the product quality, also enabling to produce enough quality. In order to get quality assurance in the welded products, the firms need: productive equipment, trained and certified welders, trained and certified welding supervisors and qualification certificate. In this article, considering the scope of quality assurance, the recent developments on training of European welding engineer and European welder are explained. In this respect, the need of a national welding society is stated.

Kaynak Göster