İşletmelerin Yatırım Kararları Üzerinde Çalışma Sermayesi Yönetiminin Etkisi

Araştırmada 2013-2022 yılları arasında Borsa İstanbul (BIST)’te işlem gören işletmelerin yatırım kararları üzerinde çalışma sermayesi yönetiminin etkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Yatırım kararları açısından duran varlıklar kalemi kullanılmıştır. Çalışma sermayesi değişkenleri olarak net işletme sermayesi, alacak devir hızı, stok devir hızı ve nakit oran değişkenleri kullanılmıştır. Araştırmada esas faaliyetlerden nakit akışları, işletme büyüklüğü ve büyüme hızı değişkenleri ise kontrol değişkenleri olarak modelde yer almaktadır. Bu kapsamda elde edilen veriler panel veri analizi yöntemi ile test edilmiştir. Araştırma modeline ilişkin en iyi tahmin edicinin rassal etkiler tahmincisi olduğu belirlenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre işletmelerin yatırım kararları üzerinde net işletme sermayesinin negatif ve anlamlı bir etkisi olduğu gözlemlenirken, işletme büyüklüğü değişkenin ise pozitif ve anlamlı bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Alacak devir hızı, stok devir hızı, nakit oran, esas faaliyetlerden nakit akışları ve büyüme hızı değişkenlerinin ise işletmelerin yatırım kararları üzerinde bir etkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

The Effect of Working Capital Management on Businesses’ Investment Decisions

This research has been conducted to determine the effect of working capital management on the investment decisions of companies that traded on Borsa Istanbul (BIST) between 2013-2022. The study uses fixed assets to represent the variable of investment decisions and net working capital, accounts receivables turnover, inventory turnover, and cash ratio to represent working capital. The research has included the variables of cash flows from main activities, business size, and growth rate into the model as the control variables and tested the data obtained in this context using the panel data analysis method. According to the results, the best estimator of the model has been determined to be the random effects estimator. In addition, the study observed net working capital to have a significant negative effect and firm size to have a significant positive effect on the enterprises’ investment decisions. The variables of receivable turnover, inventory turnover, cash ratio, cash flows from main activities, and growth rate were observed to have no effect on enterprises’ investment decisions.

___

 • Abuzayed, B. (2012). Working capital management and firms’ performance in emerging markets: the case of jordan. International Journal Of Managerial Finance, 8(2), 155-179. google scholar
 • Akbar, A., Jiang, X., & Akbar, M. (2020). Do working capital management practices influence investment and financing patterns of firms? Journal Of Economic And Administrative Sciences, 38(1), 91-109. Https://Doi.Org/10.1108/JEAS-07-2019-0074 google scholar
 • Afrifa, G. A. (2016). Net working capital, cash flow and performance Of UK SMEs. Review Of Accounting And Finance, 15(1), 21-44. google scholar
 • Banerjee, P., & Dutta, S. (2022). The effect of political risk on investment decisions. Economics Letters, 212, 110301. google scholar
 • Çevik, S., & Miryugin, F. (2020). Leverage shocks: firm-level evidence on debt overhang and ınvestment. IMF Working Papers, 2020(287). google scholar
 • Chauhan, G. S., & Banerjee, P. (2017). Financial constraints and optimal working capital - evidence from an emerging market. International Journal Of Managerial Finance, 14(1), 37-53. google scholar
 • Çelik, İ. (2013). Duran Varlık harcamalarının işletme sermayesi yönetimi üzerine etkileri: İstanbul menkul kıymetler borsasında işlem gören imalat işletmeleri üzerine bir uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, 81-99. google scholar
 • Fazzari, S. M., & Petersen, B. C. (1993). Working capital and fixed investment: new evidence on financing constraints. The RAND Journal Of Economics, 24(3), 328-342. google scholar
 • Garg, M. C., & Meentu. (2023). Impact of working capital management on firm’s profitability of automobile sector firms in ındia. Asia-Pacific Journal Of Management Research And Innovation,18(3) . google scholar
 • Gövdeli, T. (2022). Economic growth, domestic savings and fixed capital investments: analysis for caucasus and central asian countries. Montenegrın Journal Of Economics, 18(3).145-153 google scholar
 • Laghari, F., & Chengang, Y. (2019). Investment in working capital and financial constraints: empirical evidence on corporate performance. google scholar
 • International Journal Of Managerial Finance, 15(2), 164-190. google scholar
 • Lyngstadaas, H., & Berg, T. (2016). Working capital management: evidence from norway. International Journal Of Managerial Finance, 12(3), 295-313. google scholar
 • Memarista, G. (2022). The ındonesia go public companies ınvestment decision on fixed assets determination. journal of accounting, Entrepreneurship And Financial Technology (JAEF), 3(2), 87-100. google scholar
 • Polat, M., ve Yildiz, E. (2022). Çalışma sermayesi yönetiminin işletme karlılığı ve faaliyet etkinliği üzerindeki etkisi. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, 167-184. google scholar
 • Sawarni, K. S., Narayanasamy, S., & Padhan, P. C. (2023). Impact of earnings management on working capital management efficiency. google scholar
 • Finance Research Letters, 103778. google scholar
 • Sensini, L. (2020). Working capital management and performance: evidence from ıtalian SME’s. International Journal Of Business Management And Economic Research (IJBMER), 11(2), 1749-1755. google scholar
 • Sitompul, S., & Khadijah, S. (2020). Analysis net profit, dividend, debt, cash flow, and capital net working that influence investment decisions on manufacturing companies. International Journal Of Research And Review, 7(3).56-63. google scholar
 • Toraman, C., & Sönmez, A.R. (2021). Çalışma Sermayesi Bileşenlerinin Sektörel Ortalamalar Üzerindeki Etkisi: İmalat Sektörü Üzerine Bir Uygulama. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 68,384-396. google scholar
 • Tran, H., Abbott, M., & Jin Yap, C. (2017). How does working capital management affect the profitability of vietnamese small- and medium-sized enterprises? Journal Of Small Business And Enterprise Development, 24(1), 2-11. google scholar
 • Van Horne, J.C. (1969). A Risk-Return analysis of a firm’s working-capital positioni. The Engineering Economist, 14(2), 71-89. google scholar
 • Yunos, R. M., Nazaruddin, N., Ghapar, F. A., Ahmad, S. A., & Zakaria, N. B. (2015). Working capital management in malaysian government-linked companies. Procedia Economics And Finance, 31, 573-580. google scholar
 • Wooldridge, Jeffrey M. (2013). Introductory Econometrics: A Modern Approach, 5edt., South Western. google scholar

___

Bibtex @araştırma makalesi { meder1270970, journal = {Muhasebe Enstitüsü Dergisi}, issn = {2602-3202}, eissn = {2667-6982}, address = {muhasebee@istanbul.edu.tr}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2023}, number = {69}, pages = {57 - 66}, doi = {10.26650/MED.1270970}, title = {İşletmelerin Yatırım Kararları Üzerinde Çalışma Sermayesi Yönetiminin Etkisi}, key = {cite}, author = {Kurt, Yusuf} }
APA Kurt, Y. (2023). İşletmelerin Yatırım Kararları Üzerinde Çalışma Sermayesi Yönetiminin Etkisi . Muhasebe Enstitüsü Dergisi , (69) , 57-66 . DOI: 10.26650/MED.1270970
MLA Kurt, Y. "İşletmelerin Yatırım Kararları Üzerinde Çalışma Sermayesi Yönetiminin Etkisi" . Muhasebe Enstitüsü Dergisi (2023 ): 57-66 <
Chicago Kurt, Y. "İşletmelerin Yatırım Kararları Üzerinde Çalışma Sermayesi Yönetiminin Etkisi". Muhasebe Enstitüsü Dergisi (2023 ): 57-66
RIS TY - JOUR T1 - İşletmelerin Yatırım Kararları Üzerinde Çalışma Sermayesi Yönetiminin Etkisi AU - YusufKurt Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.26650/MED.1270970 DO - 10.26650/MED.1270970 T2 - Muhasebe Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 57 EP - 66 VL - IS - 69 SN - 2602-3202-2667-6982 M3 - doi: 10.26650/MED.1270970 UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Muhasebe Enstitüsü Dergisi İşletmelerin Yatırım Kararları Üzerinde Çalışma Sermayesi Yönetiminin Etkisi %A Yusuf Kurt %T İşletmelerin Yatırım Kararları Üzerinde Çalışma Sermayesi Yönetiminin Etkisi %D 2023 %J Muhasebe Enstitüsü Dergisi %P 2602-3202-2667-6982 %V %N 69 %R doi: 10.26650/MED.1270970 %U 10.26650/MED.1270970
ISNAD Kurt, Yusuf . "İşletmelerin Yatırım Kararları Üzerinde Çalışma Sermayesi Yönetiminin Etkisi". Muhasebe Enstitüsü Dergisi / 69 (Ağustos 2023): 57-66 .
AMA Kurt Y. İşletmelerin Yatırım Kararları Üzerinde Çalışma Sermayesi Yönetiminin Etkisi. MED. 2023; (69): 57-66.
Vancouver Kurt Y. İşletmelerin Yatırım Kararları Üzerinde Çalışma Sermayesi Yönetiminin Etkisi. Muhasebe Enstitüsü Dergisi. 2023; (69): 57-66.
IEEE Y. Kurt , "İşletmelerin Yatırım Kararları Üzerinde Çalışma Sermayesi Yönetiminin Etkisi", , sayı. 69, ss. 57-66, Ağu. 2023, doi:10.26650/MED.1270970