Eleştirel Aklın Kadim Bilgesi : İbn Rüşd ve Siyaset Felsefesi

Öz Bu çalışmada, Müslüman eleştirel akıl ve felsefesinin en yetkin örneklerinden birisini vermiş olan Kurtubalı İbn Rüşd’ün çalışmaları iki konu açısından incelenmiştir. Birincisi İbn Rüşd’ün eserlerinde aynı hakikate ulaştıran akıl-vahiy ile felsefe-din arasındaki diyalektik ilişkinin seyri ele alınmıştır. İkinci olarak da İbn Rüşd’ün insanı doğası gereği medeni/siyasi bir varlık olarak gördüğü siyaset felsefesi anlayışı incelenmiştir.

Kaynakça

ÇETİNKAYA, Bayram Ali (2012). “İbn Rüşd’ün Projesi: Felsefe-Din Uzlaşımı” Diyanet İlmi Dergi (İbn Rüşd Özel Sayısı), c: 48, sayı: 3, Temmuz-Ağustos-Eylül, 119-140.

İBN RÜŞD, (2013). “Felsefe-Din İlişkileri Faslü’l-makâl-el-Keşf an münhâci’l-edille” Çev. Süleyman Uludağ, İstanbul, Dergâh Yayınları.

İBN RÜŞD, (2005). Siyasete Dair Temel Bilgiler, Kurtubalı İbn Rüşd’ün Platon’un Devletin Düştüğü Şerh Çev., Muharrem Hilmi Özev, İstanbul: Bordo-siyah Yayınları.

KARLIĞA, Bekir, İbni Rüşd, DİA, XX, ss. 257-288.

ROSENTHAL, Erwin, , (1996). Ortaçağ’da İslâm Siyaset Düşüncesi İstanbul: İnsan Yayınları.

ROSENTHAL, Erwin, I., J., (1953). The Place of Politics in the Philosophy of Ibn Rushd Bulletin of nthe School of Oriental and African Studies, University of London, Vol. 15, No. 2 pp. 246-278.

SARIOĞLU, Hüseyin, (2006). İbn Rüşd Felsefesi İstanbul: Klasik Yayınları.

ŞULUL, Cevher, (2011). İbn Rüşd’ün Siyaset Felsefesi İstanbul: İnsan Yayınları.

Kaynak Göster

APA Şahbaz, Y . (2015). Eleştirel Aklın Kadim Bilgesi : İbn Rüşd ve Siyaset Felsefesi . Muhafazakar Düşünce Dergisi , 11 (44) , 85-97 .