Kula'da Eğlenerek Öğreten Bir Sosyal Kurum: Yaren

Bu çalışmada kültürel miras bakımından zengin olan Manisa'nın Kula ilçesi ve çevresindeki Yaren geleneği ele alınmaktadır. Yaren geleneği Türk kültürü içinde erkeklerin katılımıyla oluşan grup merkezli geleneksel toplantı ve eğlence örneklerinden biridir. Kula'da köy ve ilçe merkezinde sosyal bir kurum olarak devam eden Yaren geleneği, katılım ve icra kuralları ile kendine has özellikler taşımaktadır. Bu gelenek bireylerin eğitiminden ortak belleğin oluşmasına kadar çeşitli işlevlere sahiptir. Küreselleşme bu kültür unsurunu etkilemekte ve hızla dönüşümüne sebep olmaktadır. Bu gibi kültürel mirasların hem ulusal hem de uluslar arası alanlarda bilimsel girişimlerle korunması, yaşatılması ve yaygınlaştırılması gerekmektedir.

A Social lnstitute That Make Teaching Fun in Kula: Yaren

Manisa-Kula district and surrounding have a very rich cultural heritage and Yaren tradition is examined in this study. " Yaren Kızanı " is a kind of men-centric collection and has a specific profession of these people gathered and there are stili examples of this as a traditional entertainment culture. in these type of gatherings, are stili being laken in the villages and towns of Kula and surroundings. Yaren tradition is both professional and pub/ic education fanctions and will have fun and enjoy the fanctionality to fa/fiil the ceremony as a social institution. The globalization is one of the main threats on these cultures and cause rapid changes. These type of cultural heritage should be protected both loca/ and national cultural protection toward the scientific and international steps in the framework.

___

ER, Tülay (1988); Simav İ lçesi ve Çevresi Yaren Teşkilatı, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

GÜNAY, Umay (1986); Aşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

OĞUZ, M. Öcal vd. (2010); Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Ankara: Grafiker.

___

APA Arslan, M . (2010). Kula'da Eğlenerek Öğreten Bir Sosyal Kurum: Yaren . Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 3 (6) , 74-80 .