Buhara’da ‘Hat’ Sanatı: Hat Sanatının Buhara’da Gelişimi ve Kültürel Hayattaki Yeri

Buhara Doğu dünyasının bilimsel, eğitimsel, kültürel, sanat ve antik dini şehirlerinden biri olmasından ötürü meşhur bir şehirdir. Buhara sadece bilimin, kültürün ve ticari iliksilerin gelişmesinden otumu meşhur değildir, ayrıca Türkistan’ın büyük bir idari merkezidir. Buhara doğunun en güzel şehridir ve dini ve tarihi yörelerinden ötürü İslamın merkezi olarak adlandırılır. Bu yerler ecdatlarımızın derin ve mükemmel bilgi ve tecrübeleriyle inşa edilmiştir ve tabiatta değişmez bazı somut konulardan olan matematik, kimya, geometri gibi değişmez kanunların esasına göre inşa edilmişlerdir. Dıştan bakıldığında bu nadir heykellerin muhteşem sırları vardır. Onlar güzel olmak adına inşa edilmemişlerdir lakin bu dekorasyonlar tekrarlanmamış bir hat sanatı numunesi olarak kendini ifade eden derin sırlı bilgiler barındırırlar.

THE ART OF CALLIGRAPHY IN BUKHARA: THE DEVELOPMENT OF CALLIGRAPHY ART IN BUKHARA AND ITS PLACE IN CULTURAL LIFE

Bukhara is famous as one of the scientific, educational, cultural, art and religious ancient cities of the East. Bukhara is famous not only for the development of science, education, culture and trade relationships, but also as a great administrative centre of Turkistan. Bukhara is the most beautiful city of the East; it is called the source of Islam culture thanks to its historical and religious places. These places were built according the perfect and deep knowledge of our predecessors, there is unchangeable law of such concrete subjects as mathematics, chemistry, geometry on the base of which these buildings stay. There are splendid secrets in outer view of these rare monuments. They were decorated not to be beautiful, but these decorations contain secrets of knowledge which express a line of unrepeated sample of calligraphy.

___

APA Djuraev, H . (2014). Buhara’da ‘Hat’ Sanatı: Hat Sanatının Buhara’da Gelişimi ve Kültürel Hayattaki Yeri . Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 7 (14) , 195-207 .