ARTVİN ŞAVŞAT MADEN (BAZGİRET) KÖYÜ MARİOBA ŞENLİĞİ

Artvin; Doğu Karadeniz Bölgesinin en doğusunda yer alan, Gürcistan’ a komşu olan bir ilimizdir ve eski çağlara kadar uzanan bir kültür yapısı bulunmaktadır. Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Maden (Bazgiret) köyü de bu eski tarihsel süreci ve kültürü içerisinde barındırmakta olup bu kültürel ögelerden biri de Marioba şenliğidir. Marioba şenliği; yaylaya çıkış zamanlarında ekin hasadına bağlı bolluk ve bereketin çok olması ile birlikte doğacak hayvan sayısının çokluğu ve doğaya teşekkür amacıyla yapılan köy şenliğidir. Marioba şenliğinde geçmiş çağlara ait olduğu görülen ritüeller kendini gösterir ve şenliğin geçmişten itibaren günümüze kadar değişimlere uğrayarak geldiği görülmektedir. Şenlik, içerisinde birçok etkinlik barındırmakla birlikte bunlardan en dikkat çekici olanı kökenleri ritüellere dayanan bir köy halk tiyatrosu olan Berobana oyunudur. Bu makalede Şavşat ilçesine bağlı Maden (Bazgiret) köyünde yaşayan ve festival hakkında derinlemesine bilgi sahibi olan altı kaynak kişiyle birebir görüşme yapılarak kişilerin sözlü anlatımlarından hareketle Marioba şenliği ile içerisinde yer alan faaliyetler ve köyde başlayan turizm incelenecektir.

ARTVİN ŞAVŞAT MADEN (BAZGİRET) VILLAGE MARIOBA FESTIVAL

Artvin is one of the provinces located in the easternmost of the Black Sea Region, adjacent to Georgia and has a cultural framework dating back to ancient times. Maden (Bazgiret) village in Artvin's Şavşat district embodies this ancient historical process and the culture. One of these cultural features is Marioba festival. The Marioba festival is a village festival held to offer gratitude to nature and the abundance of animals born as a result of the abundance and plentifulness generated by the harvesting seasons on the plateau. Marioba festival, in which the rituals belonging to the past ages are seen and show themselves, has come through changes from the past to the present. Although the festival includes many activities, the most striking one is the Berobana play, which is a village folk theatre whose origins are based on rituals. In this article, one-on-one interviews will be made with six resource people who live in Maden (Bazgiret) village of Şavşat district and have in-depth knowledge about the festival so based on the verbal expressions of the people, the activities taking place in the Marioba festival and the tourism that started in the village will be examined.

Kaynakça

Aça, M. (2016). Halk bilgisinin takvim, mevsim/iklim, çevre, sağaltma ve hukuka dönük temsilleri. Halk Bilimi El Kitabı, (Ed.: M. Aça), 559-594, Konya : Kömen.

Yolcu, M. A. - Aça, M. (2019). Geleneksel ekolojik bilgi ve folklor. folklor/edebiyat, 25(100), 861-871.

Çetin, C. (2017). Anadolu'da bereket kültü ve Anadolu Türk köylüsü seyirlik oyunlarına yansımaları. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 46(1), 189-210.

Mutlu Kaya, C. Y. (2018). Kültür coğrafyası ve kültürel miras açısından Doğu Karadeniz'de Otçu Göçü geleneği ve Kadırga Otçu Şenlikleri. Türk Coğrafya Dergisi, (71), 69-79.

Orhan, F. (2014). Kırsal turizm çekicilikleri yönünden Maden Köyü ve yaylası (Şavşat). Doğu Coğrafya Dergisi, 19(32), 101-122.

Özdemir, M. (2017). Giresun yayla şenlikleri. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Özdinçer, F. (2011). Anadolu köy seyirlik oyunlarının gösteri danslarına dönüştürülmesinde yöntem önerisi ve bir uygulama örneği. İzmir: DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü Yayımlanmamış Doktor Tezi.

Paghava Mamia, ". (2011). “შავშეთი ( მონოგრაფია)” “shavsheti ( monograpia)” “Şavşat Monografisi”. თბილისი (tbilisi)Tiflis: Yayın evi ჰოროსი xxı (horosi xxı ).

Sever, R. (2019). Giresun'da düzenlenen festival ve şenlikler. II. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 786.

Sina, A. (2015). Eskiçağda Atina'da şenlikler. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(1), 43.

Şişman, B. (2010). Kültürel, yapısal ve işlevsel açıdan Doğu Karadeniz'de yaylacılık ve yayla şenlikleri (Hıdırnebi ve Kadırga yaylaları örneği). Journal of International Social Research, 11(3), 553.

Artun, E. (1987). Tekirdağ köy seyirlik oyunları. http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/artun_tekirdag_01.pdf (Erişim: 29.03.2021)

URL-1: Bazgireti "Marioba". http://bazgiret.blogspot.com/2009/08/ (Erişim: 15.03.2021)

URL-2:. Cancır Yaylası-Artvin gezilecek yerler. Türkiye Kültür Portalı. https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/artvin/gezilecekyer/cancir-yaylasi (Erişim: 20.03.2021)

URL-3: https://sozluk.gov.tr/ (Erişim: 30.03.2021)

URL-4: https://tr.wikipedia.org/wiki/Festival (Erişim: 30.03.2021)

URL-5: https://www.facebook.com/Bazgiretliler/posts/2484077011660432/ (Erişim: 20.03.2021)

URL-6: https://tr.esc.wiki/wiki/Georgian_mythology (Erişim: 25.03.2021)

URL-7: https://taoklarceti.home.blog/2020/05/13/hevtsvrili/ (Erişim: 20.03.2021)

URL-8: https://taoklarceti.home.blog/2020/05/13/bazgireti/ (Erişim: 20.03.2021)

URL-9: https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/artvin/TurizmAktiviteleri/maden-koyu (Erişim: 20.03.2021)

KK-1: Cafer TORUN, Maden (Bazgiret) Köyü-Şavşat/Artvin (Görüşme: 18.03.2021)

KK-2: Erol IŞIK, Maden (Bazgiret) Köyü-Şavşat/Artvin (Görüşme: 19.03.2021)

KK-3: Musa ÇİMEN, Maden (Bazgiret) Köyü-Şavşat/Artvin (Görüşme: 19.03.2021)

KK-4: Emre TORUN, Maden (Bazgiret) Köyü-Şavşat/Artvin (Görüşme: 19.03.2021)

KK-5: Mükrime TORUN, Maden (Bazgiret)Köyü-Şavşat/Artvin(Görüşme: 18.03.2021)

KK-6: İsmail YILMAZ, Maden (Bazgiret) Köyü-Şavşat/Artvin (Görüşme: 18.03.2021)

Kaynak Göster

APA Keskin, M. A. (2021). ARTVİN ŞAVŞAT MADEN (BAZGİRET) KÖYÜ MARİOBA ŞENLİĞİ . Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 14 (36) , 1277-1293 . DOI: 10.12981/mahder.964812