OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN YETERLİLİKLERİNİ BELİRLEME ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Öz Nitelikli bir eğitimin verilmesinde öğretmenlerin mesleki yeterlilikleribüyük önem taşımaktadır. Öğretmenlerin mesleki yeterlilikleri, değişen koşullardaki eğitime adapte olabilmelerinde ve mesleki alanda kendilerini yenileyebilmelerinde gerekli ön koşuldur. Öğretmenlerin mesleki alanda genel yeterliliklerinin yanı sıra mesleki alandaki spesifik konularda da yeterliliklerini belirlemede kullanılacak ölçme araçlarına gereksinim bulunmaktadır. Bu nedenle buaraştırmada okul öncesi öğretmenlerinin Fen etkinliklerine ilişkin yeterliliklerini ölçme amacına yönelik bir ölçek geliştirme çalışması yapılmıştır. Ölçeğingeçerlik ve güvenirlik çalışmasına 232 öğretmen katılmıştır. Araştırmada ölçekgeliştirme aşamaları takip edilmiştir. Geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında ölçeğin, Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı. .82 olarak bulunmuştur. Bu sayı ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ifade etmektedir. Çalışmanınbundan sonraki araştırmalara ışık tutacağı umulmaktadır

Kaynak Göster

Bibtex @ { milliegitim407102, journal = {Milli Eğitim Dergisi}, issn = {1302-5600}, address = {}, publisher = {Milli Eğitim Bakanlığı}, year = {2010}, volume = {40}, pages = {266 - 277}, doi = {}, title = {OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN YETERLİLİKLERİNİ BELİRLEME ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {Özbey, Saide and Ali̇si̇nanoğlu, Fatma} }
APA Özbey, S , Ali̇si̇nanoğlu, F . (2010). OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN YETERLİLİKLERİNİ BELİRLEME ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI . Milli Eğitim Dergisi , 40 (185) , 266-277 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36199/407102
MLA Özbey, S , Ali̇si̇nanoğlu, F . "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN YETERLİLİKLERİNİ BELİRLEME ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI" . Milli Eğitim Dergisi 40 (2010 ): 266-277 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36199/407102>
Chicago Özbey, S , Ali̇si̇nanoğlu, F . "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN YETERLİLİKLERİNİ BELİRLEME ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Milli Eğitim Dergisi 40 (2010 ): 266-277
RIS TY - JOUR T1 - OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN YETERLİLİKLERİNİ BELİRLEME ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI AU - Saide Özbey , Fatma Ali̇si̇nanoğlu Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Milli Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 266 EP - 277 VL - 40 IS - 185 SN - 1302-5600- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Milli Eğitim Dergisi OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN YETERLİLİKLERİNİ BELİRLEME ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI %A Saide Özbey , Fatma Ali̇si̇nanoğlu %T OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN YETERLİLİKLERİNİ BELİRLEME ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI %D 2010 %J Milli Eğitim Dergisi %P 1302-5600- %V 40 %N 185 %R %U
ISNAD Özbey, Saide , Ali̇si̇nanoğlu, Fatma . "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN YETERLİLİKLERİNİ BELİRLEME ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Milli Eğitim Dergisi 40 / 185 (Ocak 2010): 266-277 .
AMA Özbey S , Ali̇si̇nanoğlu F . OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN YETERLİLİKLERİNİ BELİRLEME ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Millî Eğitim. 2010; 40(185): 266-277.
Vancouver Özbey S , Ali̇si̇nanoğlu F . OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN YETERLİLİKLERİNİ BELİRLEME ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Milli Eğitim Dergisi. 2010; 40(185): 266-277.