Alkmaion

Krotonlu Alkmaion Presokratik dönemde yaşamış filozof-bilim insanıdır. Yazdığı eser günümüze ulaşmamıştır. Yalnızca doksografik gelenekten gelen bilgiler ışığında eserinin fizyoloji, psikoloji ve epistemoloji üzerine olduğu bilinmektedir. Beyni, anlamının merkezi olarak kabul eden ve anlama ile algı arasındaki farkı açıklayan ilk kişidir. Döneminin Pisagorcuları arasında sayılır. Sağlık ve hastalığı -politik metaforlar olan- izonomi ve monarşi kavramlarıyla açıklamıştır. Ruhun ölümsüzlüğü argümanını öne sürmüştür. Antik Yunan felsefe ve tıp geleneğindeki haleflerinin üzerinde önemli etkiye sahiptir. Bu makale, 2003 yılında Stanford Encyclopedia of Philosophy'de yayınlanan "Alcmaeon" maddesinin Türkçe çevirisidir.