İZMİR MİLLÎ KÜTÜPHANE’DE 1923-1938 YILLARI ARASI YAYIN HAYATINDA OLAN EDEBİYAT, FİKİR, KÜLTÜR SÜRELİ YAYINLARI

Süreli yayınlar edebiyatımızın, fikir ve kültür hayatımızın gelişmesinde önemli bir yere sahiptir. Sadece edebiyat değil, tarih, sosyoloji, arkeoloji gibi bilimlerde eksiksiz bir çalışma yapılmasında süreli yayınlar itina ile gözden geçirilmelidir. Bu kaynakları içine alan çalışmalarda karşılaşılan en temel sorun, her kütüphanenin süreli yayınlar kataloğunun veya veri tabanının hazırlanmamış olmasıdır. Süreli yayınlar kataloğu veya veri tabanı bulunmayan kütüphanelerden biri de İzmir Millî Kütüphanesidir. Bu çalışmada, özellikle süreli yayın hayatının hızlanmaya başladığı Atatürk dönemi ( 1923-1938 ) İzmir Millî Kütüphanesi edebiyat alanıyla ilgili süreli yayınların kataloğu hazırlanmıştır. Edebiyat alanındaki araştırmacıların bilimsel çalışmalarında bu katalogdan yararlanabilmeleri çalışmanın amacını oluşturmaktadır.

Periodicals have an important place in the development of our literature, ideas and our culture lives. They should be reviewed carefully to prepare a complete study not only in literature, but also history, sociology, and archeology. Each library hasn’t prepared a periodicals catalog or a database, and this is the main problem encountered in the studies including those resources. İzmir National Library is one of the libraries that does not have periodicals catalog or database. In this study a literature periodicals catalog in the period of Atatürk , which the periodicals publications began to accelarate, in İzmir National Library. The aim of this study is to make the researchers in the field of literature get the benefit of this catalog in their scientific studies

Kaynakça

DEMİR, Fatih (2007), Kültür Haftası ve Ağaç Dergileri Üzerine Bir İnceleme, Gazi Üniversitesi, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara.

DOĞAN, Abide (1991), 1923-1938 Arasında Yayımlanan Dergiler –Anadolu, Kadro, Ülkü, Fikir Hareketleri, Ayda Bir- Üzerinde Bir Çalışma, Gazi Üniversitesi, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara.

_____________ (2009), Edebiyat Dergileri (1923-1938), Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü, Atatürk Dönemi (1920-1938), Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara.

HORATA, Osman (Genel Editör), (2009), Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü, Atatürk Dönemi (1920-1938), Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara.

HUYUGÜZEL, Ömer Faruk (1996), 1928’e Kadar İzmir’de Çıkmış Türkçe Kitap ve Süreli Yayınlar Kataloğu, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İzmir.

İŞAŞIR, Canan Maral (2006), Resimli Ay Dergisinde (1928- 1930), Edebî ve Fikrî Gelişmeler, Gazi Üniversitesi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

ÖZTÜRK, Selahattin, HACIİSMAİLOĞLU, Abdurrahman M., HIZARCI, Muhammet (2006), Hakkı Tarık Us Kütüphanesi Kataloğu Süreli Yayınları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları, İstanbul.

Kaynak Göster

APA Gürman Şahin, A . (2015). İZMİR MİLLÎ KÜTÜPHANE’DE 1923-1938 YILLARI ARASI YAYIN HAYATINDA OLAN EDEBİYAT, FİKİR, KÜLTÜR SÜRELİ YAYINLARI . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 13 (3) , 355-376 . DOI: 10.18026/cbusos.17411