Doğanın Dönüştüren Gücü: Aşk Romanları Okuyan İhtiyar ve Canavarlar Kenti Adlı Eserlerin Ekoeleştirel Değerlendirilmesi

Çalışmanın amacı, Latin Amerika Edebiyatı’nın önemli isimlerinden Şilili yazar Luis Sepúlveda’nın kaleme aldığı Aşk Romanları Okuyan İhtiyar ve Isabel Allende’nin genç okurlara yönelik yazdığı Canavarlar Kenti adlı eserlerin ekoeleştirel değerlendirilmesinin yapılmasıdır. Çalışmada öncelikle doğa ve insan ilişkisinin, çevre ve edebiyat etkileşiminin ve ekoeleştiri kavramının genel hatlarıyla açıklanması planlanmıştır. Kuramsal kısmın çözümlenmesinin ardından her iki eserden de alınan çeşitli durum ve olaylara ait örneklerle ekoeleştirel bağlamda doğanın dönüştüren gücünün karakterler üzerinden aktarımına dikkat çekilmesi hedeflenmiş, çevresel farkındalığın ve çevre bilincinin önemi vurgulanmaya çalışılmıştır.

Transformative Power Of Nature: An Ecocritical Analysis Of The Old Man Who Read Love Stories And City Of The Beasts

The purpose of this study is to offer an ecocritical analysis of the works The Old Man Who Read Love Stories by Luis Sepúlveda, an eminent Latin American author and City of the Beasts by Isabel Allende, written for young readers. In the study, first it is aimed to explain the relationship between natural environment and human, the interaction between literature and nature and ecocriticism in a broad sense. After the theoretical analysis, various exemplary situations from both books will be presented and the transformative power of nature will be exemplified through events and characters and an emphasis will be given to environmental awareness and environmental consciousness.

Kaynakça

Akın, G. (2017). İnsan çevre etkileşimi. Ankara: Bilgin Kültür Sanat Yayınları.

Allende, I. (2016). Canavarlar kenti (İ. Kut, Çev.) İstanbul: Can Yayınları.

Araya, Grandón, J, G. (2016) Hacia una mirada ecocrítica de la literatura hispanoamericana. Desde el Sur, 9 1, ss. 27–38. doi: 10.21142/DES-0901-2017-27-38

Arıkan, A. (2011). Edebi metin çözümlemesi ve ekoeleştiri. Mediterranean Journal of Humanities, 1, 43-51. doi: 10.13114/MJH/20111809

Bookchin, M. (2013). Ekolojik bir topluma doğru. (A. Yılmaz, Çev.) İstanbul: Sümer Yayıncılık.

Carson, R. (2011). Sessiz bahar (Ç. Güler, Çev) Ankara Palme Yayıncılık.

Ergin, M., Dolcerocca, Ö. N. (2016). Edebiyata ekoeleştirel yaklaşımlar: ekoşiir ve Elif Sofya. SEFAD, 36, 297-314. doi: 10.21497/sefad.285241

Garrad, G. (2016). Ekoeleştiri ekoloji ve çevre üzerine kültürel çalışmalar. (E. Genç, Çev) İstanbul: Kolektif Kitap.

Glotfelty, C. (1996). Introduction. Literary Studies in an Age of Environmental Crisis. Glotfelty, Ch. ve Fromm, H. (Eds.), The Ecocriticism Reader. Landmarks in Literary Ecology içinde. Athens ve London: The University of Georgia Press, xv-xxxvii.

Heffes, G. (2014). Introducción. Para una ecocrítica latinoamericana: entre la postulación de un ecocentrismo crítico y la crítica a un antropocentrismo hegemónico, Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, 40, 79 ss. 11-34. Erişim adresi: https://www.jstor.org/stable/pdf/43854807.pdf

Keleş, R. (2015). 100 soruda çevre: çevre sorunları ve çevre politikası. İzmir: Yakın Kitapevi Yayınları.

Kışlalıoğlu, M. Berkes, F. (2017). Çevre ve ekoloji. İstanbul: Remzi Kitapevi.

Opperman, S. (2012). Ekoeleştiri: çevre ve edebiyat çalışmalarının dünü ve bugünü. S. Opperman (Ed). Ekoeleştiri çevre ve edebiyat içinde (s. 9-58). Ankara: Phoenix Yayınevi.

Özdağ, U. (2017). Çevreci eleştiriye giriş doğa kültür edebiyat. Ankara: Ürün Yayınları.

Sepúlveda, L. (2017). Aşk romanları okuyan ihtiyar (E. İmre, Çev.) İstanbul: Can Yayınları.

Sepúlveda, L. Petrini, Carlo. (2018). Mutluluğa dair bir düşünce (Ş. Gezgin, Çev.) İstanbul: Can Yayınları.

Toska, S. (2017). Ekokurgu: ekolojik sorunların çözüm yolu olarak edebiyat. İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi.

Yazgünoğlu, K. C., (2018). İnsan çağında çevresel estetik: güzelin ve çirkinin ötesinde “doğasonrası” ekolojiler. Doğu Batı, 83, 67-85.

Kaynak Göster

APA Teki̇n, B . (2020). Doğanın Dönüştüren Gücü: Aşk Romanları Okuyan İhtiyar ve Canavarlar Kenti Adlı Eserlerin Ekoeleştirel Değerlendirilmesi . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (4) , 67-78 . DOI: 10.18026/cbayarsos.496700