Turkish Glossory Production and Meaning in the Inherit of Turkish Culture: Comparative Analysis of Seventeen Turkish Language Dictionaries

Words, therefore glossaries, dictionaries are the memories, identities, vocabularies and culture treasures of nations. Nations produces vocabularies  that have been the nations who have protected their cultural heritage, national identity and territorial integrity. All of the Turkish world and notably Anatolia, have been affected by other cultures, civilisations and languages as a result of interaction between the d nations and cultures throughout the historical experiences. In this work, the vocabulary and heritage of word in 17 glossaries have been examined in the degree and interaction of aforesaid frame. The words in 17 glossaries and dictionaries, which are including the Ottoman Turkish and Republican Turkish have been analised, classified and made inferences according to the stems of words and the languages they have written by different authors. After a long and exhausting study; The distribution of words according to the languages, the number of words in dictionaries, the origins of words and their numbers, and apart from these, the percentage of words coming from different languages in dictionaries and among these percentages the number of Turkish words and their proportion have been exhibited in tables and graphics with numbers. 

Turkish Glossary Production and Meaning in the Inherit of Turkish Culture: Comparative Analysis of Seventeen Turkish Language Dictionaries

Words, therefore glossaries, dictionaries are the memories, identities, vocabularies and culture treasures of nations. Nations produces vocabularies that have been the nations who have protected their cultural heritage, national identity and territorial integrity. All of the Turkish world and notably Anatolia, have been affected by other cultures, civilizations and languages as a result of interaction between the nations and cultures throughout the historical experiences. In this study, the main words in 17 dictionaries were handled one by one within the scope and degree of cultural interaction. The words in 17 glossaries and dictionaries, which are including the Ottoman Turkish and Republican Turkish have been analyzed, classified and made inferences according to the stems of words and the languages they have written by different authors. After a long and exhausting study; The distribution of words according to the languages, the number of words in dictionaries, the origins of words and their numbers and apart from these, the percentage of words coming from different languages in dictionaries and among these percentages the number of Turkish words and their proportion have been exhibited in tables and graphics with numbers.

Kaynakça

Ahmet Rasim. (t.y..). Mükemmel Kamus-ı Osmanî, Dersaadet. / Ahmet Rasim. (n.d..). Excellent Ottoman Dictionary, Dersaadet.

Ali Nazîma-Reşâd. (1319). Mükemmel Osmanlı Lügâti, Dersaadet. Hacı Hüseyin Efendi Matbaası, / Ali Nazîma-Reşâd. (1319). Excellent Ottoman Dictionary, Hacı Hüseyin Efendi Printing House, Dersaadet.

Ali Seydî. (1908). Resimli Kamus-ı Osmanî, Dar'ül-Hilafet'il-Aliyye, Matbaa ve Kütüphane-i Cihan. / Ali Seydî 1908. Illustrated Ottoman Dictionary, Cihan Press House and Library, Supreme Court of Caliph.

Ayverdi, İ. (2006). Misalli Büyük Türkçe Sözlük, C:I-III, 2. Baskı, İstanbul. Kubbealtı Neşriyat. / Ayverdi, İ. (2006). Exampled Great Turkish Dictionary, C:I-III, 2nd Edition, İstanbul. Kubbealtı Publications.

Bıyıklı, M. (2011). "Osmanlıca Açısından Arap Harfli Ve Latin Harfli Türkçe Lügatlerde ve Sözlüklerde Kelimelerin Karşılaştırmalı Analizleri", 38. ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi), Ankara,10-15 Eylül 2007, Bildiriler, Dil Bilimi, Dil Bilgisi ve Dil Eğitimi, I. Cilt, AKDTYK, Ankara. ss. 265-289.

Bıyıklı, M. (2015). “Our Glossary/Word Heritage in The International Domain”, Contemporary Issues in Cultural Stadies, Editors: Maciej Kolodziejski, Mehmet Ali Icbay, Hasan Arslan, Ehrmann Verlag. Mannheim Germany. pp.: 25-36.

Bıyıklı, M. (2016). “Asya-Avrupa İpek Yolunda Uluslararası Kültürel Etkileşimlerin Türkçe Lügatlerdeki Yansıması (Türk Lügâti ve Ötüken Türkçe Sözlük Örneği)”, IV. Eurasian Forum of Social Sciences/ IV. Avrasya Sosyal Bilimler Forumu, 21-22 Nisan, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek. Kırgızistan.

Çağbayır, Y. (2007). Ötüken Türkçe Sözlük, C: I-V, İstanbul. Ötüken Neşriyat. / Çağbayır, Y. 2007. Ötüken Turkish Dictionary, C: I-V, İstanbul. Ötüken Publications.

Devellioğlu, F. (1997). Osmanlıca- Türkçe Ansiklopedik Lügât, 14. baskı, Ankara. Aydın Kitabevi Yayınları. / Devellioğlu, F. (1997). Ferit, Encyclopaedic Ottoman Turkish Dictionary, 14th Edition, Ankara. Aydın Bookstore Publications.

Doğan, A. (1995, 1999). Osmanlıca Türkçe Sözlük, Ankara. Akçağ Yayınları. / Doğan, A. (1995, 1999). Ottoman-Turkısh Dictionary, Ankara. Akçağ Publications.

Doğan, D. M. (1996). Büyük Türkçe Sözlük, 11. baskı, İstanbul. İz Yayıncılık / Doğan, D. M. (1996). Great Turkish Dictionary, 11st edition, İstanbul. İz Publications.

Hüseyin Kazım Kadri. (1943, 1945(. Türk Lügâti: Türk Dillerinin İştikakı ve Edebî Lügâtleri, C:I-IV (C:I, 1927, C:II, 1928, C:III, 1943, C:IV, 1945), İstanbul. Devlet Matbaası. /

Hüseyin Kazım Kadri. (1943, 1945). Turkish Dictionary: Derivations of Turkish Languages and Literary Dictionaries, C:I-IV, State Printing House, İstanbul, C:I, 1927, C:II, 1928, C:III, 1943, C:IV, 1945.

Komisyon. (2004). Örnekleriyle Türkçe Sözlük, C:I-IV, 4. Baskı, İstanbul. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. / Commission. (2004). Turkish Dictionary with Examples, C:I-IV, 4th Edition, İstanbul. Ministry of Education Publications.

Muallim Naci. (1987). Lügât-ı Naci, İstanbul. Çağrı Yayınları / Muallim Naci. (1987). Dictionary of Naci, İstanbul. Çağrı Publications.

Özön, M. N. (1962). Türkçe Yabancı Kelimeler Sözlüğü, İstanbul. İnkılap ve Aka Yayınları. / Özön, M. N. (1962). Turkish Foreign Words Dictionary, İstanbul. Inkılap ve Aka Publications, İstanbul.

Özön, M. N. (1973). Büyük Osmanlıca-Türkçe Sözlük, 5. Baskı, İstanbul. İnkılap ve Aka Yayınları / Özön, M. N. (1973). Great Ottoman-Turkish Dictionary, 5th Edition, İstanbul. Inkılap ve Aka Publications.

Par, A. H. (2000). Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Sözlük, İstanbul. Serhat Yayınları. / Par, A. H. (2000). Encyclopaedic Ottoman Turkish Dictionary, İstanbul. Serhat Publications.

Parlatır, İ. vd. (1998). Türkçe Sözlük, C:I-II, 8. baskı, Ankara. Türk Dil Kurumu Yayınları. / Parlatır, İ. vd. (1998). Turkish Dictionary, C:I-II, 8th edition, Ankara. Turkish Language Institude Publications, (1998).

Rado, Ş. - Ergin, M.- Öztuna, Y. (t.y.). Hayat Büyük Türk Sözlüğü, İstanbul. Hayat Yayınları. / Rado, Ş. - Ergin, M.- Öztuna, Y. (n.d.). Hayat Great Turkish Dictionary, İstanbul. Hayat Publications.

Şemseddin Sami. (1901). Kamus-ı Türkî, Dersaâdet: İkdam Matbaası / Şemseddin Sami. (1901). Turkish Dictionary, Dersaâdet. İkdam Printing House.

Toven, M. B. (2004). Yeni Türkçe Lügât, Haz. Abdülkadir Hayber, Ankara. Türk Dil Kurumu Yayınları. / Toven, M. B. (2004). New Turkish Dictionary, Prep. Abdülkadir Hayber, Ankara. Turkish Language Institute Publications.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { mjss549882, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {2051 - 2066}, doi = {10.33206/mjss.549882}, title = {Turkish Glossary Production and Meaning in the Inherit of Turkish Culture: Comparative Analysis of Seventeen Turkish Language Dictionaries}, key = {cite}, author = {Bıyıklı, Mustafa} }
APA Bıyıklı, M . (2020). Turkish Glossary Production and Meaning in the Inherit of Turkish Culture: Comparative Analysis of Seventeen Turkish Language Dictionaries . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (4) , 2051-2066 . DOI: 10.33206/mjss.549882
MLA Bıyıklı, M . "Turkish Glossary Production and Meaning in the Inherit of Turkish Culture: Comparative Analysis of Seventeen Turkish Language Dictionaries" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 2051-2066 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/57186/549882>
Chicago Bıyıklı, M . "Turkish Glossary Production and Meaning in the Inherit of Turkish Culture: Comparative Analysis of Seventeen Turkish Language Dictionaries". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 2051-2066
RIS TY - JOUR T1 - Turkish Glossary Production and Meaning in the Inherit of Turkish Culture: Comparative Analysis of Seventeen Turkish Language Dictionaries AU - Mustafa Bıyıklı Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.549882 DO - 10.33206/mjss.549882 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2051 EP - 2066 VL - 9 IS - 4 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.549882 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.549882 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Turkish Glossary Production and Meaning in the Inherit of Turkish Culture: Comparative Analysis of Seventeen Turkish Language Dictionaries %A Mustafa Bıyıklı %T Turkish Glossary Production and Meaning in the Inherit of Turkish Culture: Comparative Analysis of Seventeen Turkish Language Dictionaries %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 4 %R doi: 10.33206/mjss.549882 %U 10.33206/mjss.549882
ISNAD Bıyıklı, Mustafa . "Turkish Glossary Production and Meaning in the Inherit of Turkish Culture: Comparative Analysis of Seventeen Turkish Language Dictionaries". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 4 (Ekim 2020): 2051-2066 . https://doi.org/10.33206/mjss.549882
AMA Bıyıklı M . Turkish Glossary Production and Meaning in the Inherit of Turkish Culture: Comparative Analysis of Seventeen Turkish Language Dictionaries. MJSS. 2020; 9(4): 2051-2066.
Vancouver Bıyıklı M . Turkish Glossary Production and Meaning in the Inherit of Turkish Culture: Comparative Analysis of Seventeen Turkish Language Dictionaries. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(4): 2051-2066.
IEEE M. Bıyıklı , "Turkish Glossary Production and Meaning in the Inherit of Turkish Culture: Comparative Analysis of Seventeen Turkish Language Dictionaries", MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 9, sayı. 4, ss. 2051-2066, Eki. 2020, doi:10.33206/mjss.549882