Kitap incelemesi: Laik Devletler, Dini Politikalar: Hindistan, Türkiye ve Laikliğin Geleceği

Laik Devletler, Dini Politika: Hindistan, Türkiye ve Laikliğin Geleceği'nde Sumantra Bose, Batı dışı dünyanın önde gelen laik devletleri olarak hem Hindistan'da hem de Türkiye'de laik devlet ve dini siyaset arasındaki iki belirgin daraltıcı ilişkiyi ele alıyor. Bu çalışmanın arkasındaki ana paradoks, laikliğin Hindistan ve Türkiye'nin kurucuları tarafından kurucu ilke olarak benimsenmesine ve anayasal olarak kalmasına rağmen, Türkiye'de laiklik karşıtı siyasi partilerin Erdoğan liderliğindeki Sünni-İslamcı AKP'nin ve Hindistan'da Modi liderliğindeki çoğunlukçu-milliyetçi BJP'nin yükselişidir.

Book Review: Secular States, Religious Politics: India, Turkey, and the Future of Secularism

In Secular States, Religious Politics: India, Turkey, and Future of Secularism, Sumantra Bose tackles two prominent contractionary relation between secular state and religious politics both in India and Turkey as leading secular states from non-Western world. Main paradox behind this study is although secularism is adopted as constituent principle by the founders of India and Turkey and constitutionally remains, rise of anti-secular political parties Sunni-Islamist AKP led by Erdoğan in Turkey and majoritarian -nationalist BJP led by Modi in India lead to paradoxes.

___

  • 1. Bose, S. (2018). Secular States, Religious Politics: India, Turkey, and the Future of Secularism. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108559461