BUĞDAY SAMANINI, FARKLI KİMYASAL MADDELERLE İŞLEMENİN, RUMENDE KURU MADDE YIKILMA DERECESİ VE METABOLİZE OLABİLİR ENERJİYE ETKİSİ

Bu çalışmada, işlenmemiş (S), % 4 Üre (S + Ü), % 10 oranında % 20’lik HCI (S + 20 – HCI), % 10 oranında % 30’luk HCI (S + 30 – HCI), % 10 oranında % 20’lik HCI + % 4 oranında ise üre (S + 20 – HCI + Ü) ve % 10 oranında % 30’luk HCI + % 4 oranında üre (S + 30 – HCI + Ü) ile işlenmiş samanlarda kimyasal bileşimlerindeki ve direkt deneme yemleri yedirilen Ankara Keçisi tekelerinde naylon kese tekniğiyle tespit edilen kuru maddelerinin ruminal yıkılma derecelerindeki değişimler ve metabolize olabilir enerji araştırılmıştır. Gruplar arasında, ham yağ ve ham selüloz bakımından bir fark görülmemiştir. Ancak samanın ham protein düzeyi ise, S + Ü (% 9.83), S + 20 – HCI + Ü (% 16.29) ve S + 30 – HCI + Ü (% 16.27) ile işlenmiş gruplarda yükselmiştir. Tüm işleme gruplarında selüloz ve hemiselüloz oranı biraz düşerken, metabolize olabilir enerji düzeyi yükselmiştir. Naylon kese tekniğiyle tespit edilen ruminal kuru madde yıkılma düzeyi gruplarda sırasıyla 48 saatlik inkubasyonda, % 27.68, 39.31, 28.72, 43.21, 61.58 ve 59.24; 72 saatlik inkubasyonda da % 30.98, 45.33, 38.48, 47.01, 62.73 ve 61.90 olarak bulunmuştur. Metabolize olabilir enerji düzeyleri ise 5.25, 6.49, 5.36, 6.91, 8.88 ve 8.63 (MJ ME/kg. KM) biçiminde bulunmuştur. İşlenmemiş samana göre ruminal kuru madde yıkılma düzeyindeki artış ilk 48 saatlik inkubasyon süresinde S + 20 – HCI ile işlenmiş samanda istatistik olarak önemsiz, diğer gruplarda ise her iki inkubasyon süresinde istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P< 0.01). En iyi etki HCI + Üre ile işlenmiş samanlarda elde edilmiştir Sonuç olarak, buğday samanının HCI ve Üre ile birlikte işlenmesi samanın yıkılma derecesini iyileştirmekte ve metabolize olabilir enerji değerini arttırmaktadır.

The Effects of Chemical Treatments of Wheat Straw Upon its Ruminal Degradabilty and Metabolisable Energy

The effects of untreated straw (S), treated straw with 4 % Urea (U + S), 10 % of 20 % HCI (S + 20 - HCI), 10 % of 30 % HCI (S + 30 - HCI), 10 % of 20 % HCI + 4 % Urea (S + 20 - HCI + U), and 10 % of 30 % HCI + 4 % Urea (S + 30 - HCI + U) on ruminal dry matter degradability, crude nutrients and metabolisable energy values were investigated in Angora goat bucks fed by untreated and treated straw. The crude fat and crude fiber contents of experimental diets were not found significantly different between groups. However, crude protein levels of treated straw were increased in group of S + U (9.83 %), S + 20 - HCI + U (16.29 %) and S + 30 - HCI + U (16.27 %). While low digestible cellulose and hemicellulose ratio of all treated straw were slightly lowered, the metabolisable energy values were increased by chemical treatment. Ruminal dry matter degradability determined by nylon bag technique of treated straw were 27.68, 39.31, 28.72, 43.21, 61.58 and 59.24 % at 48 hour in cubation time and 30.98, 45.33, 38.48, 47.01, 62.73 and 61.90 % at 72 hour cubation time and 30.98, 45.33, 38.48, 47.01, 62.73 and 61.90 % at 72 hour incubation time respectively. Metabolisable energy (MJ ME / kg DM) values of groups were found as 5.25, 6.49, 5.36, 6.91, 8.88 and 8.63. The increases in dry matter degradability of wheat straw at 48 hour incubation were not statistically significant in S + 20 - HCI group compare to S group, but were statistically significant for all treated groups at both incubation times (P< 0.01). The best results were observed in HCI + Urea treated straw groups. It is concluded that the treatment of wheat straw together with HCI and Urea improves degradability and increases metabolisable energy values of straw .

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { lahaed464864, journal = {Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi}, issn = {1016-877X}, address = {Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü Lalahan Mah. S. Sırrı İçöz Cad. Mamak/ANKARA (Ankara-Samsun Yolu 30. Km)}, publisher = {Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü}, year = {1993}, volume = {33}, pages = {58 - 68}, doi = {}, title = {BUĞDAY SAMANINI, FARKLI KİMYASAL MADDELERLE İŞLEMENİN, RUMENDE KURU MADDE YIKILMA DERECESİ VE METABOLİZE OLABİLİR ENERJİYE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Çakmak, Cemal and Çerçi, İ. Halil and Çetinkaya, Nurcan and Koçak, Durali} }
APA Çakmak, C , Çerçi, İ , Çetinkaya, N , Koçak, D . (1993). BUĞDAY SAMANINI, FARKLI KİMYASAL MADDELERLE İŞLEMENİN, RUMENDE KURU MADDE YIKILMA DERECESİ VE METABOLİZE OLABİLİR ENERJİYE ETKİSİ . Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi , 33 (3-4) , 58-68 .
MLA Çakmak, C , Çerçi, İ , Çetinkaya, N , Koçak, D . "BUĞDAY SAMANINI, FARKLI KİMYASAL MADDELERLE İŞLEMENİN, RUMENDE KURU MADDE YIKILMA DERECESİ VE METABOLİZE OLABİLİR ENERJİYE ETKİSİ" . Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 33 (1993 ): 58-68 <
Chicago Çakmak, C , Çerçi, İ , Çetinkaya, N , Koçak, D . "BUĞDAY SAMANINI, FARKLI KİMYASAL MADDELERLE İŞLEMENİN, RUMENDE KURU MADDE YIKILMA DERECESİ VE METABOLİZE OLABİLİR ENERJİYE ETKİSİ". Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 33 (1993 ): 58-68
RIS TY - JOUR T1 - BUĞDAY SAMANINI, FARKLI KİMYASAL MADDELERLE İŞLEMENİN, RUMENDE KURU MADDE YIKILMA DERECESİ VE METABOLİZE OLABİLİR ENERJİYE ETKİSİ AU - Cemal Çakmak , İ. Halil Çerçi , Nurcan Çetinkaya , Durali Koçak Y1 - 1993 PY - 1993 N1 - DO - T2 - Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 58 EP - 68 VL - 33 IS - 3-4 SN - 1016-877X- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi BUĞDAY SAMANINI, FARKLI KİMYASAL MADDELERLE İŞLEMENİN, RUMENDE KURU MADDE YIKILMA DERECESİ VE METABOLİZE OLABİLİR ENERJİYE ETKİSİ %A Cemal Çakmak , İ. Halil Çerçi , Nurcan Çetinkaya , Durali Koçak %T BUĞDAY SAMANINI, FARKLI KİMYASAL MADDELERLE İŞLEMENİN, RUMENDE KURU MADDE YIKILMA DERECESİ VE METABOLİZE OLABİLİR ENERJİYE ETKİSİ %D 1993 %J Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi %P 1016-877X- %V 33 %N 3-4 %R %U
ISNAD Çakmak, Cemal , Çerçi, İ. Halil , Çetinkaya, Nurcan , Koçak, Durali . "BUĞDAY SAMANINI, FARKLI KİMYASAL MADDELERLE İŞLEMENİN, RUMENDE KURU MADDE YIKILMA DERECESİ VE METABOLİZE OLABİLİR ENERJİYE ETKİSİ". Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 33 / 3-4 (Aralık 1993): 58-68 .
AMA Çakmak C , Çerçi İ , Çetinkaya N , Koçak D . BUĞDAY SAMANINI, FARKLI KİMYASAL MADDELERLE İŞLEMENİN, RUMENDE KURU MADDE YIKILMA DERECESİ VE METABOLİZE OLABİLİR ENERJİYE ETKİSİ. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 1993; 33(3-4): 58-68.
Vancouver Çakmak C , Çerçi İ , Çetinkaya N , Koçak D . BUĞDAY SAMANINI, FARKLI KİMYASAL MADDELERLE İŞLEMENİN, RUMENDE KURU MADDE YIKILMA DERECESİ VE METABOLİZE OLABİLİR ENERJİYE ETKİSİ. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 1993; 33(3-4): 58-68.
IEEE C. Çakmak , İ. Çerçi , N. Çetinkaya ve D. Koçak , "BUĞDAY SAMANINI, FARKLI KİMYASAL MADDELERLE İŞLEMENİN, RUMENDE KURU MADDE YIKILMA DERECESİ VE METABOLİZE OLABİLİR ENERJİYE ETKİSİ", Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, c. 33, sayı. 3-4, ss. 58-68, Ara. 1993