Demokrasi Teorisine Geri Dönüş

Öz Sartori’nin “Demokrasi Teorisine Geri Dönüş” adlı kitabı, demokrasi teorisi hakkında bugüne dek hazırlanmış en kapsamlı çözümlemelerden bir tanesi olması sebebiyle literatürdeki haklı ve saygın yerini çoktan almıştır. Bunun en önemli sebebi, yazarın tartışma boyunca demokrasi kavramını devamlı ikili bir düzeyde incelemesi ve çözümlemelerini bunlara göre yapmasıdır. Bu ikili çözümleme metodu, birazdan ayrıntılarıyla değinileceği üzere, bir tarafta kavrama anlam kazandıran ve kavramın kendi doğasında saklı tuttuğu semantik öğelerin her birinin ayrı ayrı incelenmesi, bir taraftan da anlamın soyut, kapsamlı ve evrensel anlamı haiz olmasından doğan muğlaklığa rağmen tutarlı bir teori inşa etme çabasının sonuçsuz bırakılmamış olmasıdır. Bu sayede Sartori kitabı boyunca bir tarafta demokrasi kavramının bizatihi kendisini normatif ve semantik bir tartışmaya açarken öbür taraftan da kurulan bu normatif anlayışı ideale dönüştürmeye çalışmaktadır. Demokrasi bilimsel olarak ampirik düzeye indirgenerek kavramın kendisine yeni bir gerçeklik kazandırılmaktadır. Bu sayede demokrasi kavramı siyaset felsefesinden siyaset teorisine geri döndürülerek tutarlı ve biçimsellik açısından geçerli bir şekle sokulmaktadır. Sartori’nin “demokrasi teorisine geri dönüş” olarak tanımladığı bu süreç bir bakıma demokrasinin idealleri ile toplumsal gerçeklikler arasında mantıksal bir bağ kurma girişimidir.

Kaynak Göster

Bibtex @ { liberal609534, journal = {Liberal Düşünce Dergisi}, issn = {1300-8781}, eissn = {2667-6486}, address = {GMK Bulvarı 108/16 Maltepe Ankara 06570}, publisher = {Liberte Yayınları}, year = {2011}, volume = {}, pages = {39 - 48}, doi = {}, title = {Demokrasi Teorisine Geri Dönüş}, key = {cite}, author = {Sartori, Giovanni and Karamustafaoğlu, Tunçer} }
APA Sartori, G , Karamustafaoğlu, T . (2011). Demokrasi Teorisine Geri Dönüş . Liberal Düşünce Dergisi , (62) , 39-48 .
MLA Sartori, G , Karamustafaoğlu, T . "Demokrasi Teorisine Geri Dönüş" . Liberal Düşünce Dergisi (2011 ): 39-48 <
Chicago Sartori, G , Karamustafaoğlu, T . "Demokrasi Teorisine Geri Dönüş". Liberal Düşünce Dergisi (2011 ): 39-48
RIS TY - JOUR T1 - Demokrasi Teorisine Geri Dönüş AU - Giovanni Sartori , Tunçer Karamustafaoğlu Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Liberal Düşünce Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 39 EP - 48 VL - IS - 62 SN - 1300-8781-2667-6486 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Liberal Düşünce Dergisi Demokrasi Teorisine Geri Dönüş %A Giovanni Sartori , Tunçer Karamustafaoğlu %T Demokrasi Teorisine Geri Dönüş %D 2011 %J Liberal Düşünce Dergisi %P 1300-8781-2667-6486 %V %N 62 %R %U
ISNAD Sartori, Giovanni , Karamustafaoğlu, Tunçer . "Demokrasi Teorisine Geri Dönüş". Liberal Düşünce Dergisi / 62 (Ocak 2011): 39-48 .
AMA Sartori G , Karamustafaoğlu T . Demokrasi Teorisine Geri Dönüş. Liberal Düşünce Dergisi. 2011; (62): 39-48.
Vancouver Sartori G , Karamustafaoğlu T . Demokrasi Teorisine Geri Dönüş. Liberal Düşünce Dergisi. 2011; (62): 39-48.
IEEE G. Sartori ve T. Karamustafaoğlu , "Demokrasi Teorisine Geri Dönüş", Liberal Düşünce Dergisi, sayı. 62, ss. 39-48, Oca. 2011