Doğu Karadeniz Bölgesinde Yaşayan İnsanların Nazal Antropometrik Değerlerinin Paranazal Bilgisayarlı Tomografi İle İncelenmesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Rinoplasti öncesi bir değerlendirme aracı olarak paranazal BT kesitleri kullanılarak doğu Karadeniz bölgesinde yaşayan insanlara ait nazal antropometrik değerlendirilmesi. YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Ocak 2013 ve Mayıs 2014 tarihleri arasında başvuran 400 yetişkin hastanın paranazal BT kesitleri dâhil edildi. Nazofrontal açı, nazal kemiğin üst sınırı, orta seviyesi ve alt sınırındaki nazal kemik kalınlığı, nazal kemik uzunluğu, nazal piramit açıları ve burun kökündeki cilt kalınlığı ölçülerek kaydedildi. Nazal ölçümler erkek ve kadınlar arasında istatistiksel olarak karşılaştırıldı ve yaş ile korele edildi. BULGULAR: Ortalama nazofrontal açı 125.22±13.44° olup erkeklerde 118.39°±12.27° ve kadınlarda 132.04°±10.86° olarak bulundu. Ortalama nazal kemik kalınlığı üst sınırda 6.92 ±1.92 mm, orta seviyede 2.52 ±0.91 mm, alt sınırda 1.09 ±0.56 mm olarak bulundu. Ortalama nazal kemik uzunluğu 26.28 mm ± 6.27 mm, nazal kemik orta seviyesindeki nazal piramit açısı ortalaması 51.6°±16.94° olarak, burun kökü cilt kalınlığı ortalaması ise 6.76 cm ± 1.81 cm olarak bulundu TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızdaki nazal antropometrik veriler, doğu Karadeniz bölgesi insanlarında rinoplasti öncesi planlama açısından yararlı olacaktır. TARTIŞMA ve SONUÇ: Çocukluk döneminde örselenmeye maruz kalan annelerin kendi çocuklarına daha fazla örselenme davranışlarında bulundukları saptandı.

Investigation of Nasal Anthropometric Values Using Paranasal Tomography in Adults from Eastern Black Sea

INTRODUCTION: To evaluate the anthropomorphic features of nasal bony structures of Eastern Black Sea region people using paranasal CT, as a preoperative assessment tool for rhinoplasty. METHODS: Totally 400 patients with CT scan of paranasal sinuses between January 2013 and May 2014 were included in this study. Nasofrontal angle, upper, intermediate and inferior thicknesses of nasal bone, nasal bone length, nasal pyramidal angle and skin thickness at nasal radix were measured. Nasal measures were compared between females and males, and statistically correlated with age. RESULTS: The median nasofrontal angle of all patients was 125.22±13.44°, 118.39°±12.27° in male patients and 132.04°±10.86° in female patients. The mean nasal bone thickness was 6.92 mm ±1.92 mm at the upper border of the nasal bone, 2.52 mm ± 0.91 mm at the intermediate level, and 1.09 mm ± 0.56 mm at the lower border. The mean nasal bone length was 26.28 mm ± 6.27 mm and the mean nasal pyramidal angle was 51.6°±16.94° at the intermediate level of the nasal bone. The mean skin thickness at nasal radix was 6.76 cm ± 1.81 cm. DISCUSSION and CONCLUSION: Our study may be helpful for pre-operative evaluation of Eastern Black Sea Region people undergoing rhinoplasty.

Kaynakça

1. Özcan M. Burun Anatomisi ve fizyolojisi. In Koç C (ed) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş- Boyun Cerrahisi, 2. Baskı. Ankara: Güneş Kitabevi 2004; 455-456.

2. Randy M, Walsh W, Kern R. Sinonasal Anatomy and Physiology. In Johnson JT, Rosen C (eds): Bailey's Head and Neck Surgery- Otolaryngology. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins 2014; 359-370.

3. Gode S, Tiris FS, Akyildiz S et al. Photogrammetric analysis of soft tissue facial profile in Turkish rhinoplasty population. Aesthetic plastic surgery 2011; 35: 1016-1021.

4. Kale-Varlk S. Angular photogrammetric analysis of the soft tissue facial profile of Anatolian Turkish adults. The Journal of craniofacial surgery 2008; 19: 1481-1486.

5. Malkoc S, Demir A, Uysal T et al. Angular photogrammetric analysis of the soft tissue facial profile of Turkish adults. European journal of orthodontics 2009; 31: 174-179.

6. Lee SH, Yang TY, Han GS et al. Analysis of the nasal bone and nasal pyramid by threedimensional computed tomography. Eur Arch Otorhinolaryngol 2008; 265: 421-424.

7. Moon KM, Cho G, Sung HM et al. Nasal anthropometry on facial computed tomography scans for rhinoplasty in koreans. Archives of plastic surgery 2013; 40: 610-615.

8. Karadag D, Ozdol NC, Beriat K et al. CT evaluation of the bony nasal pyramid dimensions in Anatolian people. Dento maxillo facial radiology 2011; 40: 160-164.

9. Apaydın F. Rinoplasti. In Koç C (ed) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş- Boyun Cerrahisi, 2 Edition. Ankara: Güneş Tıp Kitabevleri 2013; 519-532.

10. Yeşilyurt S, Tezer M, Şahin C et al. Nasal analysis among Turkish population. Turk Arch Otolaryngol 2006; 44: 218-222.

Kaynak Göster