Orman Yangın İşçilerinin İzometrik Kavrama Kuvveti Üzerine Bir Araştırma

Ormanların sürdürülebilir bir yaklaşımla toplum hizmetine sunulmasını olumsuz yönde etkileyen en önemli faktörlerden biri de orman yangınlarıdır. Orman yangınlarıyla mücadele iyi bir organizasyonu gerektirdiği gibi çalışan işçiler içinde yüksek düzeyde kas kuvveti gerektirmektedir. Orman yangınlarındaki iş organizasyonunda çalışanlara ait görev dağılımı yaparken veya orman yangın işçisi seçiminde bulunurken kas gücünün bilinmesine gerek duyulabilir. Bu çalışma ile Kastamonu ve Bursa yöresindeki orman yangın işçilerinin "maksimum izometrik istemli kavrama kuvveti" kapasitesini belirleyerek Türk insanına ait kavrama kuvvetlerindeki yerinin ortaya konulması hedeflenmiştir. Böylece orman yancın işçilerinin maksimum izometrik el kavrama kuvveti yaş, vücut pozisyonu ve desteğe bağlı olarak belirlenmiş, Türk insanına ve diğer bazı milletlere ait kavrama kuvveti ile karşılaştırılmıştır. Beraberinde orman yangın işçilerinin el uzunlukları ile kullandıkları ekipmanlar arasındaki uyum da araştırılmıştır

A Study on the Determining the Isometric Hand Grip Strength of Fireworkers

Forests fires are one of the important factors effecting negatively to public uses of forests and its functions. To combat with forest fires it is required to have a good organization and require a high level of muscle strength for workers. Muscle strength was needed to be known for selection the employees or making the task distribution on forest fires. This study was aimed to find out the location of the grip forces of Turkish people, by determining "maximum isometric hand grip strength" of fire worker, working at Kastamonu and Bursa Regions. Therefore, the maximum isometric of hand grip strength was determined, depending on age, body posture, and its support. The results of grip strength of people in Turkey and other nations were compared

Kaynakça

Acar, H.H., Eker, M., 2001. Orman Fidanlık ve Depo Antropometrik Özelliklerin Araştırılması, Dokuz Eylül Üniversitesi, 8. Ergonomi Kongresi, 25-26 Ekim 2001, Bildiriler Kitabı s.229-238, İzmir.

Arıcak B., Küçük Ö., Enez K. 2014. Determination of pumper truck intervention ratios in zones with high fire potential by using geographical information system. Journal of Applied Remote Sensing, 8(1), 083598-083598.

Bechtol C.O., Oakland M.D., 1954. Grip Test : The Use of a Dynamometer with Adjustable Handle Spacings. The Journal of Bone and Hand Surgey, 36A(4):820-824.

Büyüköztürk Ş. 2010. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, ISBN 978-975-6802- 74-8, Pegem Akademi, 201s., Ankara.

Ekşioğlu M., 2004. Relative optimum grip span as a function of hand anthropometry, International Journal of Industrial Ergonomics, Vol 34, pp.1- 12.

Ekşioğlu M. 2004. Relative optimum grip span as a function of hand anthropometry. International Journal of Industrial Ergonomics, 34(1), 1-12.

Ekşioğlu M., Silahlı B., 2008. Türk İnsanının İzometrik Kavrama Kuvveti Dağılımı, 14. Ulusal Ergonomi Kongresi, 30 Ekim-1 Kasım, s.156-163, Trabzon

Enez, K., Aricak, B., Özer, Ç., 2013, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangın İşçilerinin İzometrik Kavrama Kuvvetinin Belirlenmesi, 27-28-29 Eylül 2013, Balıkesir Üniversitesi 19. Ulusal Ergonomi Kongresi, Balıkesir

Enez, K., Acar, H., H., Arıcak, B., 2009. An Investigation on Harmony of Logging Workers and Their Hand Tools, XIII World Forestry Congress, Buenos Aires, Argentina, 18 - 23 October 2009 (in CD).

Mital A., Kumar S. 1998. Human Muscle Strength Definitions, Measurement and Usage: Part Internetiaonal Journal of Industrial Ergonomics. 22:101-102. for the Practitioner.

Özdamar K., 2003, SPSS ile biyoistatistik, ISBN 975-6787-07.4, Kaan Kitapevi, 506s. Eskişehir.

URL1.http://web.ogm.gov.tr/birimler/bolgemud urlukleri/istanbul/dokumanlar/belgeler/yer.htm (11.02.2011,14:48).

URL2.http://web.ogm.gov.tr/diger/yanginharek et/sayfalar/mudahaleekip.aspx (09.02.2011,16:36).

Kaynak Göster