Yakın Halka Modüllerinin Tam e-asal İdealleri

Bu çalışmada, tam e-asal N-ideal yakın halka modülünün ideali kavramı tanımlanmıştır. Aynı zamanda, tam e-asal, e-asal ve tam asal N-idealler arasındaki ilişkiler ele alınmıştır. Bir Γ N-grubunun yakın halka modülü P ideali tam e-asal olduğunda P: Γ nın da N yakın halkasının tam e-asal ideali olduğu ispatlanmıştır. Bu gerektirmenin tersi genelde sağlanmazken, bazı ek şartlar ile tersinin doğruluğu sağlanmıştır. Ayrıca, tam e-asal N-ideal ve IFP N-ideal kavramları arasındaki ilişki de incelenmiştir

Completely Equiprime Ideals of Near-Ring Modules

In this study, the concept of completely equiprime N-ideal ideal of near-ring modules is introduced. Also the interconnections of completely equiprime, equiprime and completely prime N-ideals are considered. It is proved that if P is a completely equiprime ideal of an N-group near-ring module Γ, then P:Γ is a completely equiprime ideal of a near-ring N. The converse relation does not hold in general, however we provide some additional conditions for the converse to be true. The connection between the concepts of completely equiprime N-ideal and IFP N-ideal is also observed.

___

  • Atagün, AO. 2010. IFP ideals in near-rings. Hacet. J. Math. Stat., 39: 17-21.
  • Birkenmeier, G., Heatherly, H. 1989. Medial near-rings. Monatsh Math., 107: 89–110.
Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi-Cover
  • ISSN: 2146-4987
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2011
  • Yayıncı: ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Sayıdaki Diğer Makaleler

Isıl İşlemli Odun Dolgu Stiren Maleik Anhidrit (SMA) Kompozitlerinin Yüzey Karakterizasyonu

Nadir AYRILMIŞ, Mustafa ZOR, Douglas J. GARDNER

İçme Sularından Pentaklorofenol (PCP) Giderimi İçin En İyi Arıtma Alternatiflerinin Çok Ölçütlü Karar Verme Metotları (MCDM) Kullanılarak Belirlenmesi

EMRAH ÖZTÜRK

Bir Robot Tutucunun Yorulma Hasarının Bilgisayar Destekli Mühendislik BDM ile Araştırılması

Olcay EKŞİ, Sencer Süreyya KARABEYOĞLU, Erol TÜRKEŞ, İsmet TIKIZ

Farklı Hasarlara Maruz Bırakılan 6x19 Standart Çelik Tel Halatın Mekanik Özelliklerindeki Değişimlerin Deneysel İncelenmesi

OSMAN AYCAN, YUSUF AYTAÇ ONUR

Termoset Matrisli Cam Elyaf Takviyeli Polimer (CTP) Atıkların Mekanik Geri Dönüşüm Ürünlerinin Sıcak Pres Kalıplama Bileşiminde (BMC) Tekrar Değerlendirilmesi

FATİH BALIKOĞLU, TAYFUR KEREM DEMİRCİOĞLU, Akın ATAŞ, SEDA BEYAZ, NURETTİN ARSLAN

Quadrapell Kuaterniyonlarının Belirli Özellikleri Üzerine

EMRAH POLATLI

Kiral Cu(II)-Schiff Bazı Kompleksinin Hazırlanması ve Asimetrik Kataliz İçin Uygulaması

Leman ALKAN, Stephen Thomas Astley

Yazır Gölü (Çavdır/Burdur) Sulak Alan Havzasının Hidrojeoloji ve Hidrojeokimyasal İncelemesi

SİMGE VAROL, İlknur KÖSE

Klorlanmış İçme Suyu Kaynaklarında Karbon Nanotüp Materyalleri ile Trihalometan Bileşiklerinin Gideriminin İzlenmesi

Kadir ÖZDEMİR, Ömer GÜNGÖR

Diferansiyel Formlar ile Diferansiyel Operatörlerin Genelleştirilmesi

EMRE DİL