Türkiye’de Doğal Olarak Yetişen Heracleum platytaenium BOISS. (Apiaceae)’nin Uçucu Yağının Kimyasal Bileşimi

Bu çalışmada, Türkiye’nin kuzeyinde bulunan Sinop bölgesindeki Heracleum platytaenium (Apiaceae) türlerinin uçucu yağları incelenmiş ve 27 bileşen GC, GC-MS ile tanımlanmıştır. Uçucu yağlar, doğal yaşam alanlarından toplanan bitkilerin toprak üstü kısımlarının Clevenger cihazında su distilasyonu yöntemiyle elde edildi. Uçucu yağların verimleri çok düşük ve 0,5 (v/w)’dir. Yirmi yedi bileşen, Heracleum platytaenium’dan ekstrakte edilen toplam uçucu yağın %98.1’ ni oluşturmaktadır. Heracleum platytaenium’un baskın bileşikleri, Limonene (%30.8), Terpinolene (%17.9), β-Pinene (%16.3) and Ocimene (%12.6)’ dir. Sonuçlar, kemotaksonomi ve doğal ürünler açısından tartışılmıştır.

Chemical Composition of the Essential Oil of Heracleum platytaenium BOISS. (Apiaceae) Growing Wild in Turkey

In this study, the essential oils of Heracleum platytaenium (Apiaceae) species in Sinop region of northern Turkey were investigatedand 27 components were identified by GC, GC-MS. Essential oils were obtained by Clevenger-type hydrodistilled from the aerialparts of plants collected from the natural habitats. The essential oils yield is very low and 0.5 (v/w). Twenty seven constituents werecomprised the 98.1% of the total essential oil extracted from the Heracleum platytaenium. The predominant compounds of Heracleumplatytaenium were as Limonene (30.8%), Terpinolene (17.9%), β-Pinene (16.3%) and Ocimene (12.6%). The results were discussed inview of chemotaxonomy and natural products.

___

 • Akcin, A., Seyis, F., Aytaş Akcin, T., Tanriverdi Cayci, Y., Yilmaz Coban, A. 2013. Chemical Composition and Antimicrobial Activity of the Essential Oil of Endemic Heracleum platytaenium Boiss. from Turkey. J. Essent. Oil Bear. Pl., TEOP, 16: 166 – 171.
 • Anonymous. 2016. Turkish Plants Data Service. (tubives).http:// www.tubives.com/index.php? sayfa= 1& tax_id=4423.
 • Bayan, Y., Yilar, M., Onaran, A. 2016. Antifungal Activity and Chemical Composition of the Essential Oil of Heracleum platytaenium Boiss’s. Egypt. J. Biol. Pest. Co.,26: 237-240.
 • Baytop, T. 1984. Istanbul University Publications No.3255, Faculty of Pharmacy No.40, Istanbul, p.419.
 • Davis, PH. 1972. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol 4, p. 488-493, University Press, Edinburgh.
 • Evergetis, E., Michaelakis, A., Kioulos, E., Koliopoulos, G., Haroutounian, SA. 2009. Chemical composition and larvicidal activity of essential oils from six Apiaceae family taxa against the West Nile virus vector Culex pipiens. Parasitol Res., 105:117–124.
 • Firuzi, O., Asadollahi, M., Gholami, M., Javidnia, K. 2010. Composition and biological activities of essential oils from four Heracleum species. Food Chem., 122:117–122.
 • Genç, G.E. 2014. Anatomical, micromorphological and palynological studies on Turkish endemic Heracleum platytaenium Boiss. (Apiaceae). J. Fac. Pharm. Istanbul 44: 207-214.
 • Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M., Babaç, MT. 2012. Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat
 • Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.
 • Iscan, G., Ozek, T., Ozek, G., Duran, A., Baser, KHC. 2004. Essential Oils of Three Species of Heracleum. Anticandidal Activity. Chem. Nat. Compd., 40: 544-547.
 • Kocak, E., Özdemir, M. 2012. Parasitic Hymenoptera reared from the insects on Heracleum platytaenium Boiss. (Apiaceae) with new faunistic and biological records. Turk. J. Zool., 36: 201-208.
 • Kürkçüoğlu, M., Ozek, T., Baser, KHC. 1995. Composition of the essential oils of from four Heracleum platytaenium Boiss. From Turkey. J. Essent. Oil Res., 7:69-70.
 • Matejic, JS., Dzamic, A.M., Mihajilov-Krstev, T., Ristic, MS., Randelovic, VN., Krivošej, Z.D., Marin, PD. 2016. Chemical Composition, Antioxidant and Antimicrobial Properties of Essential Oil and Extracts from Heracleum sphondylium L. J. Essent. Oil Bear. Pl., TEOP, 19: 944 – 953.
 • Özek, T., Özek, G., Baser, KHC., Duran, A. 2005. Comparison of the Essential Oils of Three Endemic Turkish Heracleum Species Obtained by Different Isolation Techniques. J. Essent. Oil Res., 17: 605-610.
 • Radjabian, T., Salimic, A., Rahmania, N. 2014. Essential-Oil Composition of the Fruits of Six Heracleum L. Species from Iran: Chemotaxonomic Significance. Chem. Biodivers., 11: 1945-1953.
 • Sefidkon, F. 2002. Analysis of the Oil of Heracleurn persicurn L. (Leaves and Flowers). J. Essent. Oil Res., 14: 295-297.
 • Sefidkon, F., Dabiri, M. 2004. Mohammad N., Analysis of the Oil of Heracleum persicum L. (Seeds and Stems). J. Essent. Oil Res., 16: 296-298.
 • Tkachenko, K.G. 1993. Constituents of essential oils from fruit of some Heracleum L. species. J.Essent. Oil Res., 5: 687-689.
 • Usjaka, L.J., Petrovic, S.D., Drobac, M.M., Sokovic, MD., Stanojkovic, TP., Ciric, AD., Grozdanic, ND., Niketic, MS. 2016. Chemical Composition, Antimicrobial and Cytotoxic Activity of Heracleum verticillatum PANCIC and H. ternatum VELEN. (Apiaceae) Essential Oils. Chem. Biodivers., 13: 466 – 476.