Murat Uluk ve Hakikat Sonrası Çağda Yeni Medya & Yalan Haber Kitabı Üzerine Bir Değerlendirme

Hakikat sonrası üzerine yapılan çalışmalar özellikle kavramın Kasım 2016’da Oxford sözlüklerinde yer alması ile birlikte artış göstermiştir. Bu çalışmalardan biri olan ve Murat Uluk tarafından kaleme alınan “Hakikat Sonrası Çağda Yeni Medya & Yalan Haber” kitabı özellikle teyit platformları üzerine yoğunlaşan bölümü ile literatüre katkıda bulunmaktadır. Yeni iletişim teknolojilerinin gelişiminden başlayarak yeni medya ve yalan haber kavramlarına değinilen kitapta Uluk, hakikat sonrası çağda yeni medya platformlarının işlevini ele almaktadır. Aynı zamanda bir tez olarak sunulan “Hakikat Sonrası Çağda Yeni Medya & Yalan Haber” çalışmasının araştırma kısmı da kitaba konu edilmiştir. Tez çalışmasında yer alan “Yalan haberin internetteki varlığı: Teyit.org örneği üzerine bir inceleme” bölümü, bir doğrulama platformu olan Teyit.org üzerinde yapılan çalışmaları ele almaktadır. İlgili bu çalışmalar kitapta yalan haberlerin çözümlenmesi olarak yer almış, çeşitli istatistikler ile yalan haberin nasıl ortaya çıktığı ve yayıncı-reklam arasındaki ilişki gibi birçok farklı noktaya değinilmiştir.

Murat Uluk’s “Hakikat Sonrası Çağda Yeni Medya & Yalan Haber” Book: A Book Review

Studies about post-truth, especially increased when this concept added in Oxford dictionaries in November 2016. One of these studies and writing by Murat Uluk; the book "Hakikat Sonrası Çağda Yeni Medya & Yalan Haber" contributes to the literature with its section focusing especially on fact-checking platforms. In this book, starting with the development of new communication technologies and addressing new media and fake news concepts, Uluk, discusses the function of new media platforms in the post-truth era. The research part of the book, which is also a thesis study, is included in the book. The section entitled “The existence of fake news on the Internet: An review on the example of Teyit.org” in the thesis covers the work done on Teyit.org, a fact-checking platform. These related studies are contained in the book as the analysis of fake news. Many different points such as how the fake news emerged with various statistics and the relationship between publisher and advertisement have been mentioned.

Kaynakça

Alpay, Y. (2017). Yalanın Siyaseti. İstanbul: Destek Yayınları.

Baudrillard, J. (2020). Simülakrlar ve Simülasyon. Ankara: Doğu Batı Yayınları.

Berners-Lee, T. (2009, Şubat). Tim Berners-Lee: Bir Sonraki Ağ Üzerine [Video]. YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=OM6XIICm_qo&feature=emb_title adresinden alındı

Dijk, J. (2016). Ağ Toplumu. İstanbul: Kafka Yayınları.

Eriş, U. (2020, Mayıs 8). Baudrillard Simülasyon ve Simülakr [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=UqJLQY5oF8k adresinden alındı

Jenkins, H. (2016). Cesur Yeni Medya - Teknolojiler ve Hayran Kültürü. İstanbul: İletişim Yayınları.

Keyes, R. (2004). The Post-Truth Era: Dishonesty Deception in Contemporary Life. St. Martin's Press.

McIntyre, L. (2019). Hakikat Sonrası. İstanbul: Can Sanat Yayınları.

McRaney, D. (2011, Haziran 10). The Backfire Effect. You Are Not So Smart: https://youarenotsosmart.com/2011/06/10/the-backfire-effect/ adresinden alındı

Öngel, M. (2019). Haberde Gerçeklik ve Çevrimiçi Habercilikte Gerçek Ötesi Olgusu. İstanbul.

Pariser, E. (2011). The Filter Bubble: What the Internet is Hiding from You. Londra: Penguin Books.

Şakar, C. (2020, Mayıs). Hakikat-Sonrası: Gerçeğin Zehirlenmesi. Muhayyel, s. 10-15.

Sütçü, C., & Aytekin, Ç. (2018). Veri Bilimi. İstanbul: Paloma.

Tutal, N. (2017). Şeytanla İmzalanan Yeni Sözleşme. Varlık Dergisi, 6-10.

Uluk, M. (2018). Hakikat Sonrası Çağda Yeni Medya & Yalan Haber. İstanbul: Dorlion Yayınları.

Uzunoğlu, S. (2020, Mayıs 18). Post-truth Çağında Medya [Çevrimiçi Eğitim]. Zoom.

Want, A. (2016, Kasım 16). ‘Post-truth’ named 2016 word of the year by Oxford Dictionaries. The Washington Post: https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/11/16/post-truth-named-2016-word-of-the-year-by-oxford-dictionaries/ adresinden alındı

Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policy Making. Strasbourg: Council of Europe.

Kaynak Göster

APA Sakli, E . (2020). Murat Uluk ve Hakikat Sonrası Çağda Yeni Medya & Yalan Haber Kitabı Üzerine Bir Değerlendirme . Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi , 10 (1) , 1-11 .