DEDE KORKUT KİTABI’NIN GÜNBED YAZMASINDA KAÇ TANE BOY (VEYA BOYLAMA) VAR?

Türk Makalede Dede Korkut Kitabının Günbed yazmasının metin analizine dayanılarak yazmada kaç tane boyun mevcut olduğu ortaya koyulmuştur.

___

  • Arat, R. Rahmeti, “Fatih Sultan Mehmed Han’ın yarlığı”, Türkiyat Mecmuası, VI, 1939, s. 285-322.
  • Arat, R. Rahmeti, “Un yarlık de Mehmed II, le Conquérant”, Annali, RISON, XVIII, I, 1940, s. 24-68.
  • Kaçalin, M. Sinan, Oğuzların Diliyle Dedem Korkudun Kitabı, Ankara, 2017.
  • Uçar, Erdem, “Dede Korkut Kitabı’ndaki bir soylama üzerine”, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi [= ESTAD], Cilt 3, Sayı 1, 1 Şubat 2020, s. 213-240.

___

MLA Sertkaya, O. F. "DEDE KORKUT KİTABI’NIN GÜNBED YAZMASINDA KAÇ TANE BOY (VEYA BOYLAMA) VAR?" . Karabük Türkoloji Dergisi II (2020 ): 107-112 <