Girişimci Adaylarının Girişimcilik Eğilimleri ve Sorunları

Öz Bu çalışmanın amacı girişimci adaylarının girişimcilik eğilimleri, sahip olması gereken özellikleri, destek alabileceği yerleri ve sorunlarını saptamaktır. Çalışmanın ana materyalini, Şanlıurfa, Diyarbakır ve İzmir illerinde Özelleştirme Sosyal Destek Projesi (ÖSDP) kapsamında yapılan Küçük Ölçekli İş Kurma Danışmanlık Desteği (KÖİDD) programlarına katılan girişimci adaylarıyla yapılan anketler oluşturmuştur. Araştırma sonucunda, KÖİDD programına katılan girişimci adaylarının çoğunluğunun erkek, genel yaş ortalaması 34, eğitim durumu olarak çoğunluğunun üniversite mezunu olduğu ve girişimciliğin eğitimle doğru orantılı olduğu ortaya çıkmıştır. Girişimci adayları, kendi işlerini kurabilmek için gerekli özellikleri taşıdıklarını ve risk almanın girişimciliğin temeli olduğunu ve çoğunluğu bir iş fikrine sahip olduklarını belirtmişlerdir. Ayrıca adayların kadın girişimciliği destekledikleri ve ailenin girişimcilik kültürünün oluşmasında etkili olduğu saptanmıştır

Tendencies and Problems of the Entrepreneur Candidates

Kaynakça

Anonim (2003), “SİAD üyelerinin girişimcilik profili”, Türkiye SİAD Platformu, 27 s.

Anonim (2004), “AB‟de girişimciliğin geliştirilmesi-Türkiye‟ye yol gösteren ilke”, Politika ve Uygulamalar, TİSK, Ankara, 55 s.

Anonim (2006), Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Ankara

Akkaya, M (2005), “Üniversite öğrencilerinin girişimciliğe bakış açısını belirlemeye yönelik araştırma sonuçları”, KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Merkezi, Ankara, 29 s.

Cotis, J. P. (2005), “Ekonomik büyümeyi anlamak”, OECD, Lebib Yalkın yayımları İstanbul, çeviri TÜSİAD, 167 s.

Çelik, A. (1999) Kahramanmaraş’ta girişimcilik kültürü, Yaşar Ofset Matbaacılık Kahramanmaraş, 134 s.

Minniti, M. (2005), “2005 Executive report”, Global Entrepreneurship Monitor (GEM), London, 69 s.

Schumpeter, J. A. (1974), Kapitalizm, sosyalizm ve demokrasi, Çeviren Tunay Akoğlu, Varlık Yayınları İstanbul, 212 s.

Şanlı, M., Şahsüvar, A. (1999), Girişimciler için iş planı rehberi, KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Merkezi, Ankara, 97 s.

Ufuk, H., Özgen, Ö. (2000), Kadın girişimcilerin sosyo-kültürel ve ekonomik profili (Ankara Örneği), Mavi Ofset Ankara, 118s.

Tan, S., Pazarcık, O. (1984), “Girişimciliğin uygulanması”, Uluslararası Çalışma Örgütü Dünya İstihdam Raporu, Maya Matbaacılık Ankara, 187s.

Kaynak Göster

Bibtex @ { ksusbd126066, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-8120}, eissn = {2149-2786}, address = {}, publisher = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2012}, volume = {9}, pages = {45 - 60}, doi = {}, title = {Girişimci Adaylarının Girişimcilik Eğilimleri ve Sorunları}, key = {cite}, author = {Gözek, Dr. Sadık and Akbay, Prof.dr. Cuma} }
APA Gözek, D , Akbay, P . (2012). Girişimci Adaylarının Girişimcilik Eğilimleri ve Sorunları . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 9 (2) , 45-60 .
MLA Gözek, D , Akbay, P . "Girişimci Adaylarının Girişimcilik Eğilimleri ve Sorunları" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (2012 ): 45-60 <
Chicago Gözek, D , Akbay, P . "Girişimci Adaylarının Girişimcilik Eğilimleri ve Sorunları". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (2012 ): 45-60
RIS TY - JOUR T1 - Girişimci Adaylarının Girişimcilik Eğilimleri ve Sorunları AU - Dr. Sadık Gözek , Prof.dr. Cuma Akbay Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 60 VL - 9 IS - 2 SN - 1304-8120-2149-2786 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Girişimci Adaylarının Girişimcilik Eğilimleri ve Sorunları %A Dr. Sadık Gözek , Prof.dr. Cuma Akbay %T Girişimci Adaylarının Girişimcilik Eğilimleri ve Sorunları %D 2012 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-8120-2149-2786 %V 9 %N 2 %R %U
ISNAD Gözek, Dr. Sadık , Akbay, Prof.dr. Cuma . "Girişimci Adaylarının Girişimcilik Eğilimleri ve Sorunları". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 / 2 (Haziran 2012): 45-60 .
AMA Gözek D , Akbay P . Girişimci Adaylarının Girişimcilik Eğilimleri ve Sorunları. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2012; 9(2): 45-60.
Vancouver Gözek D , Akbay P . Girişimci Adaylarının Girişimcilik Eğilimleri ve Sorunları. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2012; 9(2): 45-60.
IEEE D. Gözek ve P. Akbay , "Girişimci Adaylarının Girişimcilik Eğilimleri ve Sorunları", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 9, sayı. 2, ss. 45-60, Haz. 2012