Bilezikli Asenkron Motorda Kaymanın Rotor Gerilimi ve Rotor Frekansına Etkisinin İncelenmesi

Asenkron motorlarda kayma, senkron devirle rotor devri farkının senkron devre oranıdır. Üç fazlı asenkron motorlarda rotor gerilimi ve frekansının kaymaya bağlı olarak değiştiği bilinmektedir. Yapılan çalışmada rotoru sargılı asenkron motorun statoru yıldız bağlanarak şebeke gerilimi uygulanmıştır. Rotor sargı uçları kendi içerisinde yıldız bağlıdır. Bilezikler vasıtası ile dışarı çıkarılan uçlara rotor gerilimi ve frekansını ölçmek için voltmetre ve frekans-metre bağlanmıştır. Üniversal motor yardımıyla asenkron motor döner alan yönünde ve döner alanın tersi yönde döndürülmüş kaymaya bağlı olarak rotor gerilimi ve frekansının değişimi ile ilgili yorum yapılmıştır. Rotor, stator döner alan yönünde döndürüldüğünde rotor gerilimi ve frekansı rotor devri arttıkça azalmakta ve rotor hızı stator döner alan hızına ulaştığında ise kayma, rotor gerilimi ve frekansı sıfır olmaktadır. Rotor, stator döner alanının tersi yönünde döndürüldüğünde ve rotor devir sayısı arttırıldığında kayma değeri 1’ in üzerine çıkmaktadır. Rotor gerilimi frekansı 200 Hz değerine ulaşıncaya kadar rotor devir sayısı yükseltilmiş, rotor gerilimi ve frekans değerlerinde artış görülmüştür.
Anahtar Kelimeler:

Asenkron Motor, Kayma

Investigation on the Rotor Voltage and the Rotor Frequency in Wound Rotor Induction Motor by the Slip Change

The slip in asynchronous motors is the synchronous cycle ratio of the rotor speed difference with the synchronous speed. It is known that in three-phase asynchronous motors, rotor voltage and frequency change with slip. In this study, the induction motor with rotor winding is connected to stator star and grid voltage is applied. The rotor windings are star connected in themselves. The voltmeter and the frequency-meter are connected to the ends extracted by means of the bracelets to measure the rotor voltage and frequency. With the help of the universal motor, the induction motor is rotated in the direction of the rotating field and in the opposite direction of the rotating field and the interpretation of the change in rotor voltage and frequency depending on the slip has been made. When the rotor rotates in the direction of the stator rotating field, the rotor voltage and frequency decrease as the rotor revolution increases, and when the rotor speed reaches the stator rotating field speed, the slip, rotor voltage and frequency become zero. When the rotor rotates in the opposite direction of the stator rotating field and the rotor speed is increased, the slip value exceeds 1. The rotor speed is increased until the rotor voltage reaches 200 Hz and the increasing in rotor voltage and frequency have been observed.

___

  • Bektaş A., Bayındır R., Çolak İ. (2007). Asenkron motorların korunmasına yönelik plc tabanlı bir uygulama, Journal of Polytechnic, 10, 117-121.
  • Boqiang, X., Liling, S., Lie, X., Guoyi X. (2013). Improvement of the hilbert method via ESPRIT for detecting rotor fault in induction, IEEE Transactions on Energy Conversion, 28, 225-233.
  • Mori, D., Ishikawa, T. (2005). Force and vibration analysis of induction motors, IEEE Transactions on Magnetics, 41, 1948-1951.
  • Oteafy, A., Chiasson, J. (2010). A study of the lyapunov stability of an open-loop induction machine, IEEE Transactions on Control Systems Technology, 18, 1469-1476.
  • Sousa, K.M., Costa, I.B.V., Maciel E.S., Rocha, J.E., Martelli C., Silva J.C.C. (2017). Broken Bar Fault Detection in Induction Motor by Using Optical Fiber Strain Sensors, IEEE Sensors Journal, 17(12), 3669-3676.

___

APA Özçelik, M. A. & Aycan, A. (2017). Bilezikli Asenkron Motorda Kaymanın Rotor Gerilimi ve Rotor Frekansına Etkisinin İncelenmesi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 20 (4) , 134-142 . DOI: 10.17780/ksujes.349408
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1998
  • Yayıncı: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Sayıdaki Diğer Makaleler

Uyku İğciğinin Yapay Sinir Ağları ve Morfolojik Filtreler Kullanılarak Tespit Edilmesi

Osman Aydoğan, Ali Öter, Osman Doğmuş, Kerim Güney

Atık Cam Tozu ve Yüksek Fırın Cürufunun İçeren Kendiliğinden Yerleşen Harçların Taze, Mekanik ve Durabilite Özellikleri

Hatice Öznur ÖZ

Konduit İle Venturili Konduitin Havalandırma Performansının Karşılaştırılması

Muhammet Ömer DİŞ, Mehmet ÜNSAL, A.ece YAĞCI, Pelin YÜCEL

Akü Cüruflarının Killerle İmmobilizasyonu: Full Faktoriyel Dizayn Analiz

Yusuf TİBET, Semra ÇORUH

Ses Tellerinde Oluşan Nodüllere Ait Şekilsel Özelliklerin Görüntü İşleme Teknikleriyle Otomatik Olarak Belirlenmesi

TURAB SELÇUK, Nagihan Bilal, Selman Sarıca, Batuhan AKBEN, Ahmet ALKAN

Dalaman-Ortaca-Göcek (Muğla-GB Türkiye) Dolaylarının Stratigrafisi

Güldemin DARBAŞ, Murat GÜL

Farklı Faz Değiştiren Malzemeler ile İşlem Görmüş Pamuklu Kumaşların Isı Düzenleme Özelliklerinin Araştırılması

Suat ÇETİNER, Mehmet Reşat Belten

Yazıhan (Malatya) Dolayının Neotektonik Özellikleri Volkaniklerin Petrografisi ve Jeokimyası

Ulaş İnan SEVİMLİ, Kemal ZORLU, Utku BAĞCI

Klima Tozundan Hidroksipropilmetil Selüloz (HPMC) Sentezi ve Karakterizasyonu

Cengiz Ayhan ZIBA, Sümeyye AKARSU, Nuran ÇELİKÇİ, Mustafa DOLAZ

Çarpışma Önlemenin Çok Serbestlik Dereceli Yapı Sistemlerinin Kalıntı Deplasman Oranları Üzerindeki Etkisinin Deprem ve Yapı Karakteristiklerine Bağlı Olarak İncelenmesi

Ayşe Ruşen DURUCAN