CEYLAN, A. - ÖZGÜL, O., ESİKİÇAĞ’DA IĞDIR KALELERİ

Öz Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN’ın başkanlığını yürüttüğü ve benim de üyesi olduğum ekip tarafından, 1998 yılından itibaren Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan ve Iğdır illerinde, 50.784 km2’lik bir sahada, 36 ilçe ve 2114 köyde yüzey araştırmaları gerçekleştirilmiştir. Yüzey araştırmalarımız neticesinde 267 kale, 87 höyük, 87 yerleşme, 36 mezarlık alanı, 26 kaya mezarı, 13 su göleti, 8 obsidyen merkezi, 2 kaya basamaklı su tüneli ve 1 maden ergitme sahası tespit edilmiştir. Bölgede, kaya panoları ile birçok kültür mirası ve mimari yapı tespit edilmiştir. Araştırmalar sonucunda 385 Sit, 190’ın üzerinde anıt kayıt altına alınmıştır. Arazi çalışmalarında yaklaşık 485.000 km. yol kat edilmiş, 503.152 fotoğraf, 7200 dia, 1.8 TB video çekimi yapılmıştır. Çalışmaların laboratuvar kısmında ise 1361 mimari ve 18.853 materyal çizimi yapılmıştır. Araştırmalardan elde edilen veriler çok sayıda bilimsel çalışmalara temel olmuştur. Elde edilen verilerden 18 yüksek lisans ve doktora tezi, 12 kitap ile 125 makale yazılmıştır. Yine ekip üyelerimiz 65 sempozyuma katılmış, 152 konferans vermiş ve 6 sergi açmıştır.

Kaynakça

CEYLAN, A. - ÖZGÜL, O., ESKİÇAĞ’DA IĞDIR KALELERİ, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, ERZURUM, 2018, 192 S.

Kaynak Göster

APA Kalmış, G . (2018). CEYLAN, A. - ÖZGÜL, O., ESİKİÇAĞ’DA IĞDIR KALELERİ . Kafdağı , 3 (2) , 189-191 .