İSLAM MEDENİYETİNDE EĞİTİM FELSEFESİ’NİN İMKANI

Yazara göre İslam’ın felsefi anlayışını (bir tür dünya görüşü) inşa eden temel kaynak Kur’an-ı Kerim’dir. Dolayısıyla bu zeminde, akıl merkezli bir inşadan çok vahiy merkezli bir inşa söz konusudur. Bu da aslında felsefe kavramının yerine “hikmet” kavramını kullanmanın gerekli olduğuna değinir. Ancak Gözütok, iki farklı zihin dünyasına sahip olan bu medeniyetlerin kullandıkları kavramların (felsefe/hikmet) birbirlerini tam manada karşılamadığını dile getirir. Bu yüzden yazar, ‘felsefe’ kavramına İslami bir anlam ve içerikle yeniden inşa etmektedir. Çünkü medeniyetlerce açığa çıkan farklı anlamlar ve günümüzdeki yaygın kullanılan “felsefe” kavramına modern ve seküler bir bakış açısıyla bakmamızı sağlamaktadır.

___

  • Ahmet Cevizci, Eğitim felsefesi (Istanbul: Say yayinlari, 2011)